Środki trwałe – kompendium wiedzy

Szkolenia z zakresu środków trwałych organizowane przez BDO Academy obejmują zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji oraz remontów, ulepszenia i konserwacji, a także umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych. Nasi eksperci zajmą się również omówieniem kwestii związanych z zasadami ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo-rozwojową oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia obejmują zarówno aspekty podatkowe, jak i bilansowe majątku trwałego w tym zagadnienia związane z PIT, CITVAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych.

 

Tematyka warsztatów uwzględnia przepisy Krajowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Majątek trwały, Środki Trwałe, Umowy leasingowe, Wartości Niematerialne i Prawne, najbliższe szkolenia:

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. Transmisja online. 2021.09.16 - 2021.09.17Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2021.09.23 - 2021.09.24Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. 2021.09.28 - 2021.09.29Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5, 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. 2021.09.28 - 2021.10.07Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2021.09.30 - 2021.10.01Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł B. Transmisja online. 2021.10.07 - 2021.10.08Transmisja ONLINE
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Transmisja online. 2021.10.13 - 2021.10.13Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.10.14 - 2021.10.15Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.10.19 - 2021.10.20Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF.) Transmisja online 2021.10.20 - 2021.10.20Transmisja ONLINE
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Transmisja online. 2021.10.26 - 2021.10.27Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.10.27 - 2021.10.28Kraków
Strony 12wszystkich 13