Środki trwałe – kompendium wiedzy

Szkolenia z zakresu środków trwałych organizowane przez BDO Academy obejmują zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji oraz remontów, ulepszenia i konserwacji, a także umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych. Nasi eksperci zajmą się również omówieniem kwestii związanych z zasadami ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo-rozwojową oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia obejmują zarówno aspekty podatkowe, jak i bilansowe majątku trwałego w tym zagadnienia związane z PIT, CITVAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych.

 

Tematyka warsztatów uwzględnia przepisy Krajowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Majątek trwały, Środki Trwałe, Umowy leasingowe, Wartości Niematerialne i Prawne, najbliższe szkolenia:

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. 2022.01.31 - 2022.02.01Transmisja ONLINE
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w rocznych zamknięciach 2021 – konsultacyjne warsztaty praktyczne. Transmisja online. 2022.02.03 - 2022.02.03Transmisja ONLINE
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. 2022.02.03 - 2022.02.04Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2022.02.10 - 2022.02.11Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE NOWEGO KSR NR 11, ZNOWELIZOWANEGO KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ WPROWADZONYCH OD 2022 ROKU ZMIAN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU 2022.02.17 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2022.02.17 - 2022.02.18Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. 2022.02.17 - 2022.02.18Transmisja ONLINE
Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle znowelizowanego KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według prawa podatkowego. 2022.02.23 - 2022.02.23Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021.TRANSMISJA ONLINE 2022.02.23 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł B. 2022.02.24 - 2022.02.25Transmisja ONLINE
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. 2022.02.24 - 2022.02.24Transmisja ONLINE