Szkolenia online - rachunkowość

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

 

Najbliższe szkolenia online z zakresu rachunkowości

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. 2022.01.31 - 2022.02.01Transmisja ONLINE
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. 2022.02.03 - 2022.02.04Transmisja ONLINE
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w rocznych zamknięciach 2021 – konsultacyjne warsztaty praktyczne. Transmisja online. 2022.02.03 - 2022.02.03Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2022.02.10 - 2022.02.11Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2022.02.17 - 2022.02.18Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE NOWEGO KSR NR 11, ZNOWELIZOWANEGO KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ WPROWADZONYCH OD 2022 ROKU ZMIAN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU 2022.02.17 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. 2022.02.17 - 2022.02.18Transmisja ONLINE
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021.TRANSMISJA ONLINE 2022.02.23 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle znowelizowanego KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według prawa podatkowego. 2022.02.23 - 2022.02.23Transmisja ONLINE
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. 2022.02.24 - 2022.02.24Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł B. 2022.02.24 - 2022.02.25Transmisja ONLINE

 

Jak to działa? To proste...

 

Rachunkowość zabezpieczeń w PSR i MSSF 9 - Michał Tomczyk - audit partner BDO

 

  

 

 

Zgłaszacie się Państwo wypełniając formularz na wybrane szkolenie lub kurs. Ok. 3-4 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć po opłaceniu faktury proforma, wysyłamy indywidualny kod dostępu i link do zajęć. Mailowo przesyłamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe w formacie pdf. Logujecie się Państwo zgodnie z harmonogramem.

 

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości

 

Do wzięcia udziału w szkoleniu nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów, a uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpieczeństwo informatyczne swojego wizerunku i danych osobowych. Przez zakodowane, stabilne łącze, dedykowane specjalnie tylko do tej usługi, widoczny  jest wyłącznie prowadzący szkolenie, jego prezentacja i ewentualne zapiski na tablicy. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.

 

Podczas szkolenia możliwe jest zadawanie pytań na czacie.

 

Po ukończeniu szkolenia wysyłamy do Państwa mailowo certyfikat w formacie pdf.