Szkolenia online - rachunkowość

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

 

Najbliższe szkolenia online z zakresu rachunkowości

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. Transmisja online. 2021.09.16 - 2021.09.17Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2021.09.23 - 2021.09.24Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. 2021.09.28 - 2021.09.29Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5, 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej 2021. 2021.09.28 - 2021.10.07Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2021.09.30 - 2021.10.01Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł B. Transmisja online. 2021.10.07 - 2021.10.08Transmisja ONLINE
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Transmisja online. 2021.10.13 - 2021.10.13Transmisja ONLINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstępne dla początkujących. Transmisja online. 2021.10.14 - 2021.10.15Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021. 2021.10.19 - 2021.10.20Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF.) Transmisja online 2021.10.20 - 2021.10.20Transmisja ONLINE
Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. Transmisja online. 2021.10.26 - 2021.10.27Transmisja ONLINE
Transmisja online. Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne. 2021.11.04 - 2021.11.05Transmisja ONLINE

 

Jak to działa? To proste...

 

Rachunkowość zabezpieczeń w PSR i MSSF 9 - Michał Tomczyk - audit partner BDO

 

  

 

 

Zgłaszacie się Państwo wypełniając formularz na wybrane szkolenie lub kurs. Ok. 3-4 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć po opłaceniu faktury proforma, wysyłamy indywidualny kod dostępu i link do zajęć. Mailowo przesyłamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe w formacie pdf. Logujecie się Państwo zgodnie z harmonogramem.

 

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości

 

Do wzięcia udziału w szkoleniu nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów, a uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpieczeństwo informatyczne swojego wizerunku i danych osobowych. Przez zakodowane, stabilne łącze, dedykowane specjalnie tylko do tej usługi, widoczny  jest wyłącznie prowadzący szkolenie, jego prezentacja i ewentualne zapiski na tablicy. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.

 

Podczas szkolenia możliwe jest zadawanie pytań na czacie.

 

Po ukończeniu szkolenia wysyłamy do Państwa mailowo certyfikat w formacie pdf.