Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
 

Uprzejmie informujemy, że BDO Solutions Sp. z o.o. jako jednostka uprawniona, oferuje Państwu możliwość zrealizowania programu modułów szkoleń, określonych przez PIBR, w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w roku bieżącym, w formule szkoleń otwartych – stacjonarnych. Naszą propozycję szkoleń w wybranych lokalizacjach, znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. „Moduł 12.2018.R.8 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego” 2020.09.30 - 2020.09.30 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. „Moduł 28.2020.8.A - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dos 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. Moduł 15.2018.A.8 – Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta. 2020.10.08 - 2020.10.08 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. „Moduł 4.2017.A.16 – Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego”. 2020.10.15 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. Moduł 5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2020.10.20 - 2020.10.20 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. Moduł 18.2019.AR.8 – Dokumentacja cen transferowych – procedury badania 2020.10.21 - 2020.10.21 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. Moduł 6.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2020.10.28 - 2020.10.28 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. ” Moduł 11.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. 2020.11.04 - 2020.11.04 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. ” Moduł 26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacji w świetle ustawy o rachunkowości”. 2020.11.30 - 2020.11.30 Transmisja ONLINE

 

 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Szczegółowy wykaz obowiązków i wymagań formalnych związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR

 

 

www.pibr.org.pl

Newsletter