Ślad węglowy - szkolenia stacjonarne

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez firmę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego.

Coraz częściej przedsiębiorcy na całym świecie – także w Polsce – decydują się na obliczanie śladu węglowego. Głównym powodem są wymagania rynku. Przedsiębiorcy, współpracując z firmami międzynarodowymi są wręcz zobligowani do obliczania śladu węglowego dla swojej działalności bądź produktów. W Polce firmy dowiadują się o istnieniu tego wskaźnika od swoich zachodnich kontrahentów, którzy wysyłają zapytania ofertowe, zawierające pytanie o ślad węglowy produktu. Polska spółka, chcąc wziąć udział w przetargu, musi zatem policzyć wartość śladu węglowego dla konkretnego produktu.

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu.

Na naszych szkoleniach:

 • Poznasz wytyczne ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – wynikające z dyrektywy CSRD w zakresie ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych
 • Nauczysz się przygotowywać raport zgodny z GHG Protocol oraz ESRS
 • Dowiesz się jakie są związane z nim regulacje prawne
 • Poznasz szanse i zagrożenia dla firmy związane z tematem śladu węglowego
 • Dowiesz się co jest wymagane w raporcie zgodnym z GHG Protocol
 • Dowiesz się gdzie szukać źródeł wskaźników emisyjności
 • Dowiesz się z jakich danych źródłowych należy korzystać
 • Poznasz różnice pomiędzy zakresami i ich kategoriami, co jest bardzo istotne przy raportowaniu śladu węglowego
 • Zapoznasz się z działaniami redukcji śladu węglowego
 • Dowiesz się co jest, a co nie jest działaniem offsetowym
 • Zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje

 

Zobacz najbliższe szkolenia: