Skip to main content

Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Transmisja ONLINE
  25.06.2024 -         25.06.2024

  520.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  25.06.2024 -         25.06.2024

  720.00 + VAT
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych.

Stacjonarne      Legnica
  28.06.2024 -         28.06.2024

  720.00 + VAT
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Gdańsk
  07.07.2024 -         09.07.2024

  2290.00 + VAT
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Gdańsk
  08.07.2024 -         09.07.2024

  1440.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

Online     
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1080.00 + VAT
Środki trwałe od podstaw - ujęcie rachunkowe i podatkowe.

Online     
  03.06.2024 -         04.06.2024

  1080.00 + VAT
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2024 - ulepszenia i remonty

Online     
  14.06.2024 -         14.06.2024

  520.00 + VAT
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

Online     
  17.06.2024 -         18.06.2024

  1080.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  28.06.2024 -         28.06.2024

  520.00 + VAT
Akademia środków trwałych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT.

Online     
  12.08.2024 -         20.08.2024

  1980.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe w prawie bilansowy i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
E-LEARNING. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzeczowe aktywa trwałe (sesja 1)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT