Kompetencje miękkie

Obok specjalistycznych szkoleń twardych oferujemy unikatowe warsztaty podnoszące kompetencje osobiste z zakresu szeroko rozumianej Komunikacji, Przywództwa, Perswazji, Negocjacji, Zarządzania, Prezentacji. O ich unikatowości świadczą następujące elementy:

 

  • Angażowanie w roli trenerów wyłącznie wysokiej klasy specjalistów oraz uznane autorytety i osoby publiczne tj. Piotr Cieszewski, dr Paweł Fortuna, dr Joanna Heidtman, Marta Iwanowska-Polkowska, dr Marek Kochan, Jarosław Kuźniar, prof. Zbigniew Nęcki, dr Paweł Pietras, którzy w sposób niezwykle rzetelny i komunikatywny dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami.
  • Umiejętne wykorzystanie naturalnych predyspozycji i wrodzonych cech kursantów niezbędnych do podnoszenia skuteczność zarówno w sferze biznesowej jak i osobistej.
  • Błyskawiczna diagnoza elementów wymagających indywidualnego treningu i wykreowanie w krótkim czasie nawyków eliminujących słabsze obszary.
  • Optymalizacja czasu trwania szkolenia i liczebności grupy połączona z wykorzystaniem najnowszych metod i technik podnoszenia kompetencji osób dorosłych..

 

Każdy z proponowanych poniżej tematów z równą skutecznością realizujemy w formule otwartej , zamkniętej ( „in company”) bądź sesji indywidulanych. Zapraszamy serdecznie...

 

Najbliższe warsztaty podnoszące kompetencje

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD- przekształcanie celów biznesowych w aspiracje pracowników - warsztat dr Pawła Fortuny 2018.10.23 - 2018.10.24 Warszawa
TEAM LEADER nowych ZESPOŁÓW I PROJEKTÓW - praktyczny warsztat budowania współpracy i zarządzania zespołem. dr Paweł Pietras 2018.10.29 - 2018.10.30 Warszawa
PRZYWÓDZTWO WŚRÓD PRAKTYKÓW - ZASTOSOWANIE TECHNIK STOSOWANYCH PRZEZ "EVERESTOWCÓW" W ZARZĄDZANIU I MOTYWOWANIU ZESPOŁU - wedgług Piotra Cieszewskiego 2018.11.12 - 2018.11.12 Warszawa
PERSWAZJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKONYWANIA 2018.11.23 - 2018.11.23 Warszawa
PRZYWÓDZTWO WŚRÓD PRAKTYKÓW - ZASTOSOWANIE TECHNIK STOSOWANYCH PRZEZ "EVERESTOWCÓW" W ZARZĄDZANIU I MOTYWOWANIU ZESPOŁU 2018.12.03 - 2018.12.03 Kraków
ERYSTYKA W KONTAKCIE Z TRUDNYM ODBIORCĄ - warsztat dr Marka Kochana 2018.12.07 - 2018.12.07 Kraków
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA - praktyczne warsztaty narzędziowe prof. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO 2018.12.13 - 2018.12.14 Warszawa

 

Zapraszamy na warsztaty HR

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
REKRUTACJA DOSKONAŁA - trening umiejętności wspierających skuteczną rekrutację w świetle RODO i nowelizacji Kodeksu Pracy 2018.12.03 - 2018.12.03 Wrocław

Newsletter