Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
 

Uprzejmie informujemy, że BDO Solutions Sp. z o.o. jako jednostka uprawniona, oferuje Państwu możliwość zrealizowania programu modułów szkoleń, określonych przez PIBR, w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w roku bieżącym, w formule szkoleń otwartych – stacjonarnych. Naszą propozycję szkoleń w wybranych lokalizacjach, znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy!

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł XXVI – Dokumentacja cen transferowych – procedury badania 2019.12.02 - 2019.12.02 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł 24.2018.A.8 – Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta. 2019.12.03 - 2019.12.03 Warszawa
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł VII - Konsolidacja sprawozdań finansowych 2019.12.09 - 2019.12.11 Warszawa
TRANSMISJA ON LINE - Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł VII - Konsolidacja sprawozdań finansowych 2019.12.09 - 2019.12.11 Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł XIV Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego. 2019.12.13 - 2019.12.13 Katowice
TRANSMISJA ONLINE: Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł XIV Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego. 2019.12.18 - 2019.12.18 Transmisja ONLINE
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł XIV Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego. 2019.12.18 - 2019.12.18 Warszawa
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł XIII Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2019.12.19 - 2019.12.19 Katowice

 

 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Szczegółowy wykaz obowiązków i wymagań formalnych związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR

 

 

www.pibr.org.pl

Newsletter