Skip to main content

Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Stacjonarne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Kraków
  20.08.2024 -         22.08.2024

  2290.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  05.09.2024 -         05.09.2024

  720.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2024 - ulepszenia i remonty

Online     
  23.07.2024 -         23.07.2024

  520.00 + VAT
ŚRODKI TRWAŁE DLA ZAAWANSOWANYCH

Online     
  26.07.2024 -         26.07.2024

  540.00 + VAT
Akademia środków trwałych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT.

Online     
  12.08.2024 -         20.08.2024

  1980.00 + VAT
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

Online     
  12.08.2024 -         13.08.2024

  1080.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  04.09.2024 -         04.09.2024

  520.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Online     
  05.09.2024 -         05.09.2024

  520.00 + VAT
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

Online     
  23.09.2024 -         24.09.2024

  1080.00 + VAT
Akademia środków trwałych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT.

Online     
  23.09.2024 -         01.10.2024

  1980.00 + VAT
Środki trwałe od podstaw - ujęcie rachunkowe i podatkowe.

Online     
  26.09.2024 -         27.09.2024

  1080.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe w prawie bilansowy i podatkowym. Szkolenie e-learningowe

Webinar      Transmisja ONLINE
  390.00 + VAT
E-LEARNING. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzeczowe aktywa trwałe (sesja 1)

Webinar      Transmisja ONLINE
  400.00 + VAT