Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.12.02 - 2020.12.02Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.12.07 - 2020.12.08Transmisja ONLINE
Transmisja online. ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane od 2021 roku zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej. 2020.12.17 - 2020.12.18Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstepne dla początkujących. 2020.12.21 - 2020.12.22Transmisja ONLINE
KSIĘGOWE I BUDŻETOWE ROZLICZENIE INWESTYCJI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH – rozliczenie dotacji inwestycyjnych, płatności UE oraz środków na wydatki na obiekty inwentarzowe 2020.12.22 - 2020.12.22Transmisja ONLINE

Newsletter