Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym. 2019.03.07 - 2019.03.07 Katowice
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.03.14 - 2019.03.14 Szczecin
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.03.15 - 2019.03.15 Poznań
Środki trwałe kompleksowo w świetle prawa bilansowego oraz podatku dochodowego CIT. 2019.03.19 - 2019.03.20 Rzeszów
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.03.25 - 2019.03.25 Warszawa
Środki trwałe kompleksowo w świetle prawa bilansowego oraz podatku dochodowego CIT. 2019.03.26 - 2019.03.27 Gdańsk
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2019.03.26 - 2019.03.26 Łódź

Newsletter