Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. 2022.08.18 - 2022.08.19Transmisja ONLINE
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE NOWEGO KSR NR 11, ZNOWELIZOWANEGO KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ WPROWADZONYCH OD 2022 ROKU ZMIAN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU 2022.08.18 - 2022.08.25Transmisja ONLINE
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. 2022.08.25 - 2022.08.25Transmisja ONLINE
KSR 11 „ŚRODKI TRWAŁE” W INSTYTUCJACH KULTURY 2022.09.01 - 2022.09.01Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2022.09.07 - 2022.09.07Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2022.09.12 - 2022.09.12Transmisja ONLINE
Porównanie regulacji o środkach trwałych z grup budynków i budowli z przepisami o podatkach od nieruchomości. 2022.09.15 - 2022.09.15Katowice
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2022.09.26 - 2022.09.26Transmisja ONLINE
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2022.09.26 - 2022.09.26Warszawa

Newsletter