Jak przygotować strategię ESG w firmie?

Przygotowanie strategii ESG (Environmental, Social, Governance) przez firmę to proces wieloetapowy, wymagający zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników na różnych szczeblach organizacji. Trzeba przy tym pamiętać, że każda firma jest inna i może wymagać indywidualnego podejścia do opracowania i wdrożenia strategii ESG. Ważne jest, aby proces był elastyczny i dopasowany do specyfiki danej organizacji. My przedstawiamy dziś ogólne kroki, które firma powinna podjąć, aby skutecznie przygotować i wdrożyć strategię ESG. 

więcej

 

Ewa Matyszewska, Dyrektor ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju

Newsletter