Skip to main content

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJAZNE DLA SPORZĄDZAJĄCEGO I CZYTAJĄCEGO. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23.05.2024 - 24.05.2024
Cena: 1180.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Podczas szkolenia powiemy co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash Flow? Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się je czyta? Jakie znaczenie ma rachunek przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?

Program szkolenia obejmuje m.in. omówienie zasad memoriałowej i kasowej a także konsekwencje ich wyboru. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • jednostek  innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
 • księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
 • analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków, pracowników komórek controllingu

 

Dzień 1:
Co należy wiedzieć o sporządzaniu Cash flow?
1. Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza??
2. Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie.
3. Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym: zasady, definicje i podziały, metodologia sporządzania, informacje objaśniające do rachunku przepływów.
4. Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska –KSR 1 i MSR 7.
5. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania 
6. Analiza przykładu liczbowego. 

Dzień 2:
Co należy wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow?
1. Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta??
2. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
3. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych – ocena efektywności działalności – dokonania jednostki w kategoriach memoriałowych i kasowych.
4. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych – kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
a) analiza pionowa i pozioma.
b) analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
5. Analiza wskaźnikowa cash flow – przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
6. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce – identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.
Zakończenie szkolenia.Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Otrzymała I nagrodę w konkursie im. S. Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości. Na stałe współpracuje z Polskim Komitetem Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, jest twórcą Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych oraz współautorką podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.


 Cena* : 1180 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.


Jak to działa?:

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23.05.2024 - 24.05.2024 Transmisja ONLINE 4277321 1180.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJAZNE DLA SPORZĄDZAJĄCEGO I CZYTAJĄCEGO. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23.05.2024 - 24.05.2024
Cena: 1180.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Podczas szkolenia powiemy co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash Flow? Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się je czyta? Jakie znaczenie ma rachunek przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?

Program szkolenia obejmuje m.in. omówienie zasad memoriałowej i kasowej a także konsekwencje ich wyboru. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • jednostek  innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
 • księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
 • analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków, pracowników komórek controllingu

 Program

Dzień 1:
Co należy wiedzieć o sporządzaniu Cash flow?
1. Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza??
2. Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie.
3. Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym: zasady, definicje i podziały, metodologia sporządzania, informacje objaśniające do rachunku przepływów.
4. Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska –KSR 1 i MSR 7.
5. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania 
6. Analiza przykładu liczbowego. 

Dzień 2:
Co należy wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow?
1. Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta??
2. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
3. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych – ocena efektywności działalności – dokonania jednostki w kategoriach memoriałowych i kasowych.
4. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych – kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
a) analiza pionowa i pozioma.
b) analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
5. Analiza wskaźnikowa cash flow – przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
6. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce – identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.
Zakończenie szkolenia.Prowadzący

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Otrzymała I nagrodę w konkursie im. S. Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości. Na stałe współpracuje z Polskim Komitetem Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, jest twórcą Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych oraz współautorką podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.Informacje dodatkowe

 Cena* : 1180 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.


Jak to działa?:

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.