Skip to main content

VAT od darowizny firmy w rodzinie

Darowizna części ułamkowych przedsiębiorstwa bez cech samodzielności nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT.


Na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione z tego podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby z kręgu najbliższych w rodzinie. Na gruncie podatku VAT darowizna traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów i darczyńca powinien rozliczyć podatek VAT.


Ustawa przewiduje pewien wyjątek i wyłącza z opodatkowania podatkiem VAT darowiznę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Z powołanego przepisu wynika że przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część powinna spełniać definicję w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Chodzi tu przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie za pomocą których podmiot może samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze.


Przekazanie darowizny należy odpowiednio udokumentować. Jeśli jest to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część to umowa darowizny powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. W akcie darowizny należy wyszczególniać wszystkie składniki majątkowe podlegające darowiźnie, a więc m.in. środki trwałe oraz odpisy amortyzacyjne towary handlowe, materiały z określeniem ich ilości oraz wartości.


Żeby darowizna przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części dokonana m.in. na rzecz osób w rodzinie nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT konieczna jest kontynuacja przez obdarowanego prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o przekazane składniki majątku. Majątek musi być wyodrębniony w taki sposób aby samodzielnie służył wykonywaniu działalności gospodarczej.


Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM zgodnie z którym „zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. Podkreślić należy przy tym, że kontynuacja działalności przez nabywcę jest warunkiem wyłączenia spod działania ustawy zbycia przedsiębiorstwa.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?