Skip to main content

Auto rajdowe w firmie to ryzyko

Zakup bolida wyłącznie w celu uzyskania przychodu to wydatek stanowiący koszt podatkowy.

 

Zakup na firmę samochodu rajdowego może skutkować ryzykiem wygenerowania dochodu z ukrytych zysków lub dochodu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej nie zawsze rozliczą koszty uzyskania przychodu w związku z takim autem. Koszty związane z użytkowaniem samochodu rajdowego mogą nie spodobać się organom skarbowym, ponieważ samochód rajdowy to samochód specjalistyczny, który nie odpowiada definicji samochodu osobowego na podstawie przepisów podatkowych.

 

Stosownie do ustawy o CIT samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z wyjątkiem m.in. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Jeśli przedmiotem działalności gospodarczej będzie przykładowo organizowanie szkoleń z jazdy bolidem dla osób zainteresowanych to z pewnością organ skarbowy zaakceptuje w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia samochodu oraz wydatki eksploatacyjne m.in. na zakup paliwa, wymianę opon, usługi naprawy.

 

Wskazane stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji organu podatkowego z 28 stycznia 2022 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.787.2021.5.JŁ w której czytamy, że „poniesione wydatki na nabycie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego (tj. części zamienne, wymiana oklejenia pojazdu, opony, paliwo, usługi naprawy, serwisowe), pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…) nie znajdą zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 4 oraz art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż regulacje te odnoszą się do kosztów uzyskania przychodu związanych z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego, a w uzupełnieniu wskazano, że opisany bolid nie jest samochodem osobowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

 

Zatem, jeżeli podatnik nie będzie w stanie udowodnić, że samochód rajdowy jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, działania podatnika nie będą miały wpływu na grono klientów to wydatki na nabycie samochodu, wydatki eksploatacyjne nie będą kosztem uzyskania przychodu. Ponadto mogą one generować dochody z ukrytych zysków lub z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeśli podatnik wybrał jako formę opodatkowania tzw. estoński CIT. Jeżeli natomiast podatnik udowodni, że wykorzystuje samochód rajdowy wyłącznie w działalności gospodarczej to może rozliczać wydatki związane z używaniem takiego auta w kosztach uzyskania przychodu. Nie powstaną też dochody z ukrytych zysków lub dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


W piśmie z dnia 19 listopada 2019 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.431.2019.1.EN organ interpretacyjny wskazuje, że „stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem, ubezpieczeniem i użytkowaniem samochodów rajdowych, nie mogą być uznane za podejmowane w celach uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, (…)nie wynika, iż podatnik może mieć jakikolwiek wpływ na grono kibiców wyścigu rajdowego (wśród których mogliby znaleźć się potencjalni klienci podatnika)”.

 

Podstawa prawna: art. 4a ust.9a lit.c, art. 15 ust.1,art. 28 m ust.1pkt 2, pkt 3,ust.5 ustawy z 15.02.1992.r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. Dz. U. 2022, poz. 1587)

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?