Skip to main content

Odliczenie VAT przy nabyciu pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r.

W dniu 7 lutego 2014 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Poniżej prezentujemy praktyczne skutki wprowadzonych zmian.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 kwietnia br. możliwe będzie pełne odliczenie VAT naliczonego w przypadku pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W naszej ocenie powyższy warunek może zostać spełniony szczególnie, gdy:

  • sposób wykorzystania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza potwierdzony w aktach regulujących jego użytkowanie (regulaminy, umowy, zarządzenia itp.) obiektywnie wskazuje, że jest on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (wykluczona jest możliwość użytkowania prywatnego),

  • pojazdy samochodowe konstrukcyjnie nie nadają się do użytku prywatnego.

Warunkiem odliczenia całości VAT naliczonego przy zakupie będzie złożenie w urzędzie skarbowym informacji o nabytych pojazdach oraz prowadzenie ewidencji ich przebiegu. Podatnik będzie zobowiązany poświadczać zapisy ewidencji na koniec każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku niezłożenia informacji o nabytych pojazdach lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

W przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno dla celów prywatnych, jak i do działalności gospodarczej, możliwe będzie odliczenie 50% VAT naliczonego:

  • przy nabyciu pojazdu, który będzie wykorzystywany zarówno dla celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i dla celów prywatnych;

  • od wszelkich wydatków związanych z zakupem i eksploatacją powyższego pojazdu

  • w przypadku nabycia paliwa (uprawnienie zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2015 r.).

Oceniając konieczność stosowania ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego, wykorzystywanie mieszane należy postrzegać w naszej ocenie w kategorii faktycznego zastosowania pojazdu samochodowego dla celów prywatnych. Podkreślić należy to, iż w naszej opinii nawet jednorazowe użycie pojazdu dla celów prywatnych może zostać uznane przez organy podatkowe za wykorzystanie mieszane.

Ponadto zgodnie z uzasadnieniem ustawy nowelizującej, w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania, ustawodawca przyjął domniemanie, iż posiadany przez takie osoby fizyczne pojazd samochodowy jest  używany także dla celów prywatnych.

Ewentualna zmiana sposobu wykorzystania danego pojazdu będzie musiała zostać zgłoszona organom podatkowym najpóźniej przed dniem zmiany. Ponadto nowelizacja przewiduje nowe regulacje dotyczące systemu korekt przy zmianie przeznaczenia pojazdu.

Marek Sporny
Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Poznaniu

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące tematyki VAT:

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

Stacjonarne      Łódź
  19.04.2024 -         19.04.2024

  720.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Warszawa
  22.04.2024 -         23.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT, przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur

Stacjonarne      Kraków
  23.04.2024 -         23.04.2024

  720.00 + VAT
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Strony 12wszystkich 15

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?