Skip to main content

Wydatki na zakup kasy fiskalnej można odliczyć tylko raz

Wydatki na zakup kasy fiskalnej można odliczyć tylko raz

 

Przedsiębiorca nie odliczy kwoty wydatkowanej na zakup kasy wskutek nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze aportu.

 

Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabył przedsiębiorstwo w drodze aportu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy o VAT jakie przysługiwały i ciążyły na zbywcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 

Z art.111 ust.4 ustawy o VAT wynika, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu za pomocą  kas rejestrujących mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu ( bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.Według powołanego przepisu wynika, że wydatek ten można odliczyć jednorazowo tylko przy zakupie kasy fiskalnej.

 

Dyrektor Krajowej Informacji w interpretacji z dnia 21 marca 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.50.2019.2.KP zajął stanowisko, „że skoro spółka nabyła w drodze aportu przedsiębiorstwo, to na gruncie przepisów u.p.t.u. jest następcą prawnym podmiotu wnoszącego aport.(…) jeżeli w zakresie czynności wykonywanych w ramach przedsiębiorstwa, które spółka nabyła w drodze aportu, wnoszący aport był zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, to spółka – stosownie do zapisu art. 111 ust. 1 u.p.t.u. – dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie zobowiązana kontynuować prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

 

Następca prawny osoby wnoszącej aport w postaci przedsiębiorstwa w stosunku do której powstał już obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnejnie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu tej kasy. W wyniku następstwa prawnego nabywca wchodzi w prawa i w obowiązki swego poprzednika prawnego. Zatem nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, który nadal je prowadzi wchodzi w uprawnienia zbywcy, a więc nie ma prawa do ulgi z tytułu zakupu nowej kasy fiskalnej, ponieważ ulga ta jest jednorazowa.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?