Skip to main content

Darowizna rzeczy to dostawa towarów nie zawsze opodatkowana VAT

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów zależy od tego czy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

 

Na podstawie art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców i ich domowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu, wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

 

Powołany przepis oznacza, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT pod warunkiem, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą mógł przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu towarów odliczyć podatek VAT. W sytuacji odwrotnej gdy w związku z nabyciem, importem lub wytworzeniem towaru nie przysługiwało podatnikowi prawo odliczenia podatku VAT, nieodpłatne przekazanie towaru na cele prywatne nie skutkuje obowiązkiem zapłaty tego podatku.

 

Należy wskazać, że jeżeli przy nabyciu, wytworzeniu towaru lub części składowych  podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, a później wartość towarów lub ich części składowych wzrosła  to nieodpłatne przekazanie tych towarów  również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

 

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.07.2020r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.309.2020.1.JF „nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem, w tym części składowych. Przy czym w przypadku części składowych istotnym jest, czy ich wymiana spowodowała trwały wzrost wartości samochodu. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu towaru bądź części składowych towaru powodujących podwyższenie wartości towaru, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Najliższe szkolenia dotyczące podatku VAT

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Krynica Zdrój
  19.08.2024 -         21.08.2024

  2990.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  20.09.2024 -         20.09.2024

  720.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Gdańsk
  24.09.2024 -         25.09.2024

  1520.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  24.09.2024 -         25.09.2024

  1520.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025. Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  30.09.2024 -         02.09.2024

  3490.00 + VAT
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Stacjonarne      Katowice
  21.10.2024 -         21.10.2024

  720.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?