Skip to main content

Darowizna rzeczy to dostawa towarów nie zawsze opodatkowana VAT

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów zależy od tego czy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

 

Na podstawie art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców i ich domowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu, wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

 

Powołany przepis oznacza, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT pod warunkiem, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą mógł przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu towarów odliczyć podatek VAT. W sytuacji odwrotnej gdy w związku z nabyciem, importem lub wytworzeniem towaru nie przysługiwało podatnikowi prawo odliczenia podatku VAT, nieodpłatne przekazanie towaru na cele prywatne nie skutkuje obowiązkiem zapłaty tego podatku.

 

Należy wskazać, że jeżeli przy nabyciu, wytworzeniu towaru lub części składowych  podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, a później wartość towarów lub ich części składowych wzrosła  to nieodpłatne przekazanie tych towarów  również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

 

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.07.2020r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.309.2020.1.JF „nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem, w tym części składowych. Przy czym w przypadku części składowych istotnym jest, czy ich wymiana spowodowała trwały wzrost wartości samochodu. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu towaru bądź części składowych towaru powodujących podwyższenie wartości towaru, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Najliższe szkolenia dotyczące podatku VAT

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Strony 12wszystkich 16

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?