Skip to main content

Co kryje się pod pojęciem należytej staranności

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które biorą pod uwagę organy skarbowe w ocenie działalności przedsiębiorców w rozliczeniach VAT.

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości Ministerstwo Finansów w ubiegłym roku opracowało Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.” Dokument ten nadal jest aktualny i  określa istotne okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania przedsiębiorców, aby nie narazić się organowi skarbowemu pod zarzutem niedochowania należytej staranności.

 

Przedsiębiorcy dokonując transakcji z innymi kontrahentami powinni szczegółowo weryfikować ich status. Zaniedbanie tych czynności może prowadzić do wniosku, że przedsiębiorca nie dochował należytej staranności. Skutkiem niedochowania należytej staranności może być brak możliwości odliczenia podatku VAT, w szczególności  gdy kontrahent okazał się nierzetelny.

 

Przedsiębiorca przed zawieraniem transakcji powinien każdorazowo sprawdzać m.in.:

 

  • czy kontrahent figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS) lub w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ( CEIDG),
  • czy kontrahent  posiada status podatnika VAT
  • czy kontrahent na moment transakcji figuruje w wykazie podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT
  • czy kontrahent posiada wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów będących przedmiotem transakcji.

 

Wymienione przesłanki to tylko część czynności, które powinien podjąć przedsiębiorca przy weryfikacji strony umowy.

 

W ocenie Ministerstwa Finansów podjęcie przez przedsiębiorcę działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności i otrzymania zwrotu VAT.

 

Co robić, żeby dochować należytej staranności i nie mieć kłopotów z fiskusemMinisterstwo opublikowało  szczegółowo w poniższym linku.

 

 

Więcej

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

 

Najbliższe szkolenia online z podaktu VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?