Skip to main content

Służbowy samochód dla pracownika z paliwem

Paliwo w samochodzie służbowym nie stanowi dodatkowego przychodu dla pracownika lecz mieści się w kwotach przychodu ryczałtowego.

 

Ministerstwo Finansów wydało oficjalne stanowisko, że paliwo zakupione przez szefa do samochodu służbowego z którego korzysta pracownik w celach służbowych i prywatnych mieści się w kwocie przychodu ustalonego ryczałtowo. Dotychczas organy skarbowe w swych interpretacjach zajmowały stanowisko, że pracodawca powinien udostępnić pracownikowi samochód bez paliwa, co oznaczało, że kwota tego przychodu nie obejmowała paliwa. Pogląd ten budził szereg wątpliwości i był przedmiotem skarg wnoszonych do sądów administracyjnych.

 

Ministerstwo zmieniło zdanie i przyjęło argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT. Aktualnie ryczałtowo określona w w/w przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

 

Nie wszystkie jednak wydatki poniesione przez pracodawcę będą zawarte w przychodzie ryczałtowym i jednocześnie w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy. W ocenie Ministerstwa używanie udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

 

Zdaniem Ministerstwa ustawodawca wskazał wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.

 

Wobec powyższych wyjaśnień pojawia się pytanie czy pracodawca w związku z bezpłatnym przekazaniem pracownikowi samochodu firmowego w celach służbowych i prywatnych będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu każdą ilość zakupionego paliwa?

 

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

 

informacje MF

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?