Skip to main content

Przedsiębiorcy muszą się postarać o dodatkową opinię biegłego

Część firm jeszcze w kwietniu 2015 r. będzie musiała złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Takie obowiązki przewiduje ustawa o odnawialnych źródłach energii, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowe regulacje współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej definiują jako stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku rozliczenia świadectw pochodzenia, czyli np. dla roku 2017 – za lata 2014-2016. Gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, wartość dodaną brutto, oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej działalności.

Biegli rewidenci muszą poświadczyć prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Powstaje więc pytanie – kiedy pierwsze tego typu opinie muszą być przygotowane?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Z art. 188 ustawy wynika, że aby rozliczyć świadectwa pochodzenia za rok 2015, przedsiębiorcy muszą złożyć Prezesowi URE oświadczenia wraz z opinią biegłego rewidenta – w ciągu 14 dni od wejścia życie przepisów nowej ustawy. Vacatio legis dla tych przepisów rozpoczyna się w dniu po opublikowaniu ustawy, co powinno nastąpić nie później niż 3 kwietnia br. Oznacza to, że najpóźniej (nie należy wykluczyć, że ustawa zostanie opublikowana szybciej) do 17 kwietnia wszyscy odbiorcy przemysłowi, których dotyczą przepisy, powinni złożyć Prezesowi URE oświadczenia, już zbadane przez audytorów.

W konsekwencji już dziś warto rozpocząć prace nad przygotowaniem oświadczeń, które będą zawierać stosowne informacje zgodnie z wymogami ustawy oraz nawiązać kontakt z audytorem, który przeprowadzi badanie i wyda opinię.

Krzysztof Maksymik, Partner w Departamencie Rewizji Finansowej BDO

Eksperci BDO mogą dla Państwa przygotować, przeprowadzić badanie i wydać opinię. Zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?