Skip to main content

Pakiet "Standard Plus"

Świadczenia dla Partnera w ramach pakietu konferencyjnego "Standard Plus"

1. Nadanie tytułu Patrona Medialnego konferencji i upoważnienie do używania tego tytułu.

2. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na stronie internetowej organizatora promującej wydarzenie lub konferencję.

3. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego na elektronicznej wersji zaproszenia przesyłanego do potencjalnych uczestników wydarzenia lub konferencji.

4. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w reklamach prasowych zapowiadających wydarzenie lub konferencję.

5. Zamieszczenie logo Patrona Medialnego w materiałach konferencyjnych: tj. na zaproszeniach wysłanych drogą elektroniczną do uczestników, w broszurach konferencyjnych, materiałach dydaktycznych.

6. Ekspozycja roll-upu w miejscu konferencji w miejscu uzgodnionym z organizatorem.

7. Udostępnienie 1 bezpłatnej akredytacji na konferencję.

cena pakietu:  4 000 pln