Skip to main content

AKADEMIA TWI 2024

Termin: 21.05.2024 - 16.10.2024
Cena: 5500.00 +VAT
Miejsce: Bydgoszcz
Centrum miasta

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

W ramach AKADEMII TWI, opracowane zostaną:

MODUŁ I - TWI JOB INSTRUCTION (INSTRUOWANIE PRACOWNIKÓW) - jest to sposób, jak szybko nauczyć pracowników, aby pracę wykonywał poprawnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie

MODUŁ II - TWI JOB RELATIONS (BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI) - dobre zarządzanie ludźmi oznacza, że przełożony sprawi, że ludzie w jego dziale zrobią to, co potrzebuje, w terminie, w którym przełożony to potrzebuje oraz w sposób, jaki chce i dlatego że oni chcą.

MODUŁ III - TWI JOB METHODS (DOSKONALENIE METOD PRACY) - udoskonalanie metod pracy pozwala uzyskać większą liczbę wysokiej jakości wyników w krótszym czasie, przy wykorzystaniu zasobów, którymi obecnie dysponujemy


  

MODUŁ 1:

TWI JOB INSTRUCTION
zapewnia efektywny i ujednolicony system szkolenia nowych i  aktualnych pracowników. Przyśpiesza proces szkolenia, pomaga w prawidłowej adaptacji i komunikacji pomiędzy przełożonym a podwładnym. Pomaga także w skutecznym procesie zastępowalności u obecnych pracowników. Dzięki prawidłowemu i u standaryzowanemu szkoleniu pracowników możemy ograniczyć ilość odpadów oraz zwiększyć efektywność i produktywność.

W programie zajęć:

 • Zrozumienie roli lidera w obszarze szkoleń pracowników
 • Wsparcie dla szkoleń offline w centrum szkoleniowym (DOJO)
 • Unikalne połączenie szkolenia i praktycznego szkolenia z metody 4 Kroków
 • Natychmiastowe zastosowanie metody w codziennej praktyce
 • Szybsza adaptacja nowych pracowników
 • Zorientowanie na bezpieczeństwo, jakość i produktywność
 • Ocena i aktualizacja planu szkoleniowego
 • Standaryzacja w tworzeniu Arkuszy Podziału Pracy
 • Metodologia na licencji TWI Institute USA


Korzyści ze szkolenia:

 • Motywacja nowych pracowników
 • Szybkie szkolenie
 • Standaryzacja szkolenia
 • Niższa rotacja nowych pracowników
 • Zwiększanie wszechstronności i efektywnej zastępowalności
 • Wyższa produktywność
 • Redukcja odpadów


MODUŁ 2:

TWI JOB RELATIONS (BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI) - buduje standard zarządzania ludźmi w całej organizacji i wzmacnia umiejętności liderów operacyjnych.Przynosi systematyczne rozwiązywanie problemów z ludźmi w miejscu pracy.
Buduje pozytywne relacji między pracownikami i przełożonymi poprawia współprace i motywacje. Spójna metoda tworzenia analizy przyczyn problemów i ich zapobiegania. Wzmocnienie autorytetu lidera i budowanie lepszej atmosfery w zespole

W programie zajęć:
 

 • Zrozumienie roli lidera w zarządzaniu ludźmi
 • Unikalne połączenie szkolenia i praktycznego szkolenia z metody 4 Kroków
 • Natychmiastowe zastosowanie metody w codziennej praktyce uczestników
 • Wykorzystywanie danych i faktów do skutecznego zarządzania ludźmi
 • Wzmocnienie umiejętności komunikacji, informacji zwrotnej, rozwiązywaniu konfliktów i ich zapobieganiu
 • Ustalenie standardowej procedury rozwiązywania problemów z podwładnymi
 • Metodologia na licencji TWI Institute USA


Korzyści ze szkolenia:
 

 • Lepsza atmosfera
 • Wyższa wydajność
 • Niższe fluktuacja pracowników
 • Lider jako wzór do naśladowania
 • Motywacja i współpraca

 

MODUŁ 3:

TWI JOB METHODS (DOSKONALENIE METOD PRACY) - obejmują najniższe poziomy zarządzania (mistrzowie, brygadziści liderzy zespołów itp.). To umiejętność dostrzeżenia potencjału do poprawy tam, gdzie nie jest on widoczny na pierwszy rzut oka. TWI Job Methods uczy systemu właściwych pytań dotyczących każdego szczegółu ulepszonego procesu/operacji, angażując w ten sposób tych, którzy żyją procesem.

W programie zajęć:

 • Zrozumienie roli lidera w doskonaleniu procesów i działań
 • Unikalne połączenie szkolenia i praktycznego szkolenia z metody
 • Natychmiastowe zastosowanie metody w codziennej praktyce
 • Analiza działań, identyfikacja potencjału ulepszeń, sugestie ulepszeń
 • Nadaje się również do szkoleń z metodologii SMED, Waste i 5S
 • Metodologia na licencji TWI Institute USA

Korzyści ze szkolenia:

 • Ciągłe doskonalenie jako codzienność
 • Wyższa motywacja ludzi do doskonalenia
 • Przesunięcie analizy działalności z zawodów technicznych do zawodów wykonawczych
 • Poprawa współpracy pomiędzy różnymi profesjami


--------------------------------------------------------------

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

BDO Advisory Sp. z o.o.
office@bdoadvisory.pl 
tel. 606 461 800Bożena Maria Kačíková Zaczek

Certyfikowana trenerka metodologii TWI. Od 2012 roku zajmuje się edukacją dorosłych. Specjalizuje się w szczególności na szkoleniach i wdrażaniu metodologii Training Within Industry, procesie adaptacji oraz realizacji audytów w formie Mystery Employee.
Ma doświadczenie w prowadzeniu ośrodka szkoleniowego i jego nastawieniu.
Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management i Lean Six Sigma na uczelni w Poznaniu i Warszawie.
Na co dzień pracuje jako konsultantka biznesowa w firmie DMC management consulting z siedzibą  w Pradze.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMINARZ POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

Zajęcia realizowane będą w godzinach: 09:00 - 17:00
MODUŁ I - 21-22.05.2024 r.        MIEJSCE: Firma WAGO ELWAG Sp. z o.o. ul. Piękna 58a, Wrocław
MODUŁ II - 25-26.06.2024 r.      MIEJSCE: Firma MEGADYNE PP Sp. z o.o. ul. Ołowiana 10, Bydgoszcz
MODUŁ III - 15-16.10.2024 r.

CENA:

1 MODUŁ AKADEMII: 2 395 zł + 23% VAT
2 MODUŁY AKADEMII: 3 999 zł + 23% VAT
3 MODUŁY AKADEMII:  5 500 zł + 23% VAT

CENA OBEJMUJE:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
 • lunch, serwis kawowy

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
21.05.2024 - 16.10.2024 Bydgoszcz 4727524 5500.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

AKADEMIA TWI 2024

Termin: 21.05.2024 - 16.10.2024
Cena: 5500.00 +VAT
Miejsce: Bydgoszcz

Cel szkolenia

W ramach AKADEMII TWI, opracowane zostaną:

MODUŁ I - TWI JOB INSTRUCTION (INSTRUOWANIE PRACOWNIKÓW) - jest to sposób, jak szybko nauczyć pracowników, aby pracę wykonywał poprawnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie

MODUŁ II - TWI JOB RELATIONS (BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI) - dobre zarządzanie ludźmi oznacza, że przełożony sprawi, że ludzie w jego dziale zrobią to, co potrzebuje, w terminie, w którym przełożony to potrzebuje oraz w sposób, jaki chce i dlatego że oni chcą.

MODUŁ III - TWI JOB METHODS (DOSKONALENIE METOD PRACY) - udoskonalanie metod pracy pozwala uzyskać większą liczbę wysokiej jakości wyników w krótszym czasie, przy wykorzystaniu zasobów, którymi obecnie dysponujemy


  Program

MODUŁ 1:

TWI JOB INSTRUCTION
zapewnia efektywny i ujednolicony system szkolenia nowych i  aktualnych pracowników. Przyśpiesza proces szkolenia, pomaga w prawidłowej adaptacji i komunikacji pomiędzy przełożonym a podwładnym. Pomaga także w skutecznym procesie zastępowalności u obecnych pracowników. Dzięki prawidłowemu i u standaryzowanemu szkoleniu pracowników możemy ograniczyć ilość odpadów oraz zwiększyć efektywność i produktywność.

W programie zajęć:

 • Zrozumienie roli lidera w obszarze szkoleń pracowników
 • Wsparcie dla szkoleń offline w centrum szkoleniowym (DOJO)
 • Unikalne połączenie szkolenia i praktycznego szkolenia z metody 4 Kroków
 • Natychmiastowe zastosowanie metody w codziennej praktyce
 • Szybsza adaptacja nowych pracowników
 • Zorientowanie na bezpieczeństwo, jakość i produktywność
 • Ocena i aktualizacja planu szkoleniowego
 • Standaryzacja w tworzeniu Arkuszy Podziału Pracy
 • Metodologia na licencji TWI Institute USA


Korzyści ze szkolenia:

 • Motywacja nowych pracowników
 • Szybkie szkolenie
 • Standaryzacja szkolenia
 • Niższa rotacja nowych pracowników
 • Zwiększanie wszechstronności i efektywnej zastępowalności
 • Wyższa produktywność
 • Redukcja odpadów


MODUŁ 2:

TWI JOB RELATIONS (BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI) - buduje standard zarządzania ludźmi w całej organizacji i wzmacnia umiejętności liderów operacyjnych.Przynosi systematyczne rozwiązywanie problemów z ludźmi w miejscu pracy.
Buduje pozytywne relacji między pracownikami i przełożonymi poprawia współprace i motywacje. Spójna metoda tworzenia analizy przyczyn problemów i ich zapobiegania. Wzmocnienie autorytetu lidera i budowanie lepszej atmosfery w zespole

W programie zajęć:
 

 • Zrozumienie roli lidera w zarządzaniu ludźmi
 • Unikalne połączenie szkolenia i praktycznego szkolenia z metody 4 Kroków
 • Natychmiastowe zastosowanie metody w codziennej praktyce uczestników
 • Wykorzystywanie danych i faktów do skutecznego zarządzania ludźmi
 • Wzmocnienie umiejętności komunikacji, informacji zwrotnej, rozwiązywaniu konfliktów i ich zapobieganiu
 • Ustalenie standardowej procedury rozwiązywania problemów z podwładnymi
 • Metodologia na licencji TWI Institute USA


Korzyści ze szkolenia:
 

 • Lepsza atmosfera
 • Wyższa wydajność
 • Niższe fluktuacja pracowników
 • Lider jako wzór do naśladowania
 • Motywacja i współpraca

 

MODUŁ 3:

TWI JOB METHODS (DOSKONALENIE METOD PRACY) - obejmują najniższe poziomy zarządzania (mistrzowie, brygadziści liderzy zespołów itp.). To umiejętność dostrzeżenia potencjału do poprawy tam, gdzie nie jest on widoczny na pierwszy rzut oka. TWI Job Methods uczy systemu właściwych pytań dotyczących każdego szczegółu ulepszonego procesu/operacji, angażując w ten sposób tych, którzy żyją procesem.

W programie zajęć:

 • Zrozumienie roli lidera w doskonaleniu procesów i działań
 • Unikalne połączenie szkolenia i praktycznego szkolenia z metody
 • Natychmiastowe zastosowanie metody w codziennej praktyce
 • Analiza działań, identyfikacja potencjału ulepszeń, sugestie ulepszeń
 • Nadaje się również do szkoleń z metodologii SMED, Waste i 5S
 • Metodologia na licencji TWI Institute USA

Korzyści ze szkolenia:

 • Ciągłe doskonalenie jako codzienność
 • Wyższa motywacja ludzi do doskonalenia
 • Przesunięcie analizy działalności z zawodów technicznych do zawodów wykonawczych
 • Poprawa współpracy pomiędzy różnymi profesjami


--------------------------------------------------------------

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

BDO Advisory Sp. z o.o.
office@bdoadvisory.pl 
tel. 606 461 800Prowadzący

Bożena Maria Kačíková Zaczek

Certyfikowana trenerka metodologii TWI. Od 2012 roku zajmuje się edukacją dorosłych. Specjalizuje się w szczególności na szkoleniach i wdrażaniu metodologii Training Within Industry, procesie adaptacji oraz realizacji audytów w formie Mystery Employee.
Ma doświadczenie w prowadzeniu ośrodka szkoleniowego i jego nastawieniu.
Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management i Lean Six Sigma na uczelni w Poznaniu i Warszawie.
Na co dzień pracuje jako konsultantka biznesowa w firmie DMC management consulting z siedzibą  w Pradze.

 

Informacje dodatkowe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMINARZ POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

Zajęcia realizowane będą w godzinach: 09:00 - 17:00
MODUŁ I - 21-22.05.2024 r.        MIEJSCE: Firma WAGO ELWAG Sp. z o.o. ul. Piękna 58a, Wrocław
MODUŁ II - 25-26.06.2024 r.      MIEJSCE: Firma MEGADYNE PP Sp. z o.o. ul. Ołowiana 10, Bydgoszcz
MODUŁ III - 15-16.10.2024 r.

CENA:

1 MODUŁ AKADEMII: 2 395 zł + 23% VAT
2 MODUŁY AKADEMII: 3 999 zł + 23% VAT
3 MODUŁY AKADEMII:  5 500 zł + 23% VAT

CENA OBEJMUJE:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
 • lunch, serwis kawowy