Skip to main content

Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo

Termin: 27.09.2024 - 27.09.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przegląd najważniejszych i budzących najwięcej wątpliwości zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Omówione zostaną najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in:
 • Zapobiegnie optymalizacji podatkowej,
 • Koszty uzyskania przychodów,
 • Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych,
 • Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe,
I. Zapobiegnie optymalizacji podatkowej: 
1. Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 roku
3. Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,

II. Koszty uzyskania przychodów:
1. Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2. Koszty poniesione na przełomie roku
3. Koszty przekraczające rok podatkowy
4. Dzień poniesienia
5. Poniesienie a potrącenie.
6. Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia

III. Samochody w działalności gospodarczej:
1. Amortyzacja
2. Ubezpieczenie
3. Leasing. Najem.  Dzierżawa
4. Koszty używania samochodu
5. Rozliczanie kosztów napraw.
6. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.

IV. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1. Istota i zakres
2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
4. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5. Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?

V. Tzw. „ulga na złe długi”:
1. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2. Przesłanki stosowania nowych przepisów
3. Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4. Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi

VI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a) Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b) Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c) Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d) Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe

VII. Odsetki hipotetyczne.

VIII. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki:

1. Spotkanie wigilijne. 
2. Wyjazd integracyjny a B2B
3. Reprezentacja i reklama.
4. Alkohol w kosztach podatkowych. 
5. Upominki dla kontrahentów. 
6. Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7. Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8. Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9. Szkolenia dla kontrahentów.
10. Święta branżowe i jubileusze
11. Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne

IX. Podatek u źródła:
1. Mechanizm pay&refund
2. Obowiązki płatnika
3. Oświadczenie płatnika
4. Opinia o stosowaniu preferencji
5. Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia

X. Ulgi podatkowe:
1. Ulga B+R
2. Ulga na robotyzację
3. Ulga na prototyp
4. Ulga na ekspansję
5. Ulga sponsoringowa

XI. Inne:
1. CIT-ST – nowy termin i nowe zasady
 

Anna Kiersnowska - Drzewiecka

Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej.  Prawnik, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Z podatkami nieprzerwanie związana od 1999r. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż. Codzienna praktyka doradcy podatkowego sprawia, że poruszane na szkoleniach problemy są za równo realne, jak i aktualne.


Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27.09.2024 - 27.09.2024 Transmisja ONLINE 4697823 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo

Termin: 27.09.2024 - 27.09.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przegląd najważniejszych i budzących najwięcej wątpliwości zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Omówione zostaną najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in:
 • Zapobiegnie optymalizacji podatkowej,
 • Koszty uzyskania przychodów,
 • Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych,
 • Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe,


Program

I. Zapobiegnie optymalizacji podatkowej: 
1. Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 roku
3. Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,

II. Koszty uzyskania przychodów:
1. Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2. Koszty poniesione na przełomie roku
3. Koszty przekraczające rok podatkowy
4. Dzień poniesienia
5. Poniesienie a potrącenie.
6. Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia

III. Samochody w działalności gospodarczej:
1. Amortyzacja
2. Ubezpieczenie
3. Leasing. Najem.  Dzierżawa
4. Koszty używania samochodu
5. Rozliczanie kosztów napraw.
6. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.

IV. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1. Istota i zakres
2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
4. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5. Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?

V. Tzw. „ulga na złe długi”:
1. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2. Przesłanki stosowania nowych przepisów
3. Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4. Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi

VI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a) Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b) Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c) Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d) Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe

VII. Odsetki hipotetyczne.

VIII. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki:

1. Spotkanie wigilijne. 
2. Wyjazd integracyjny a B2B
3. Reprezentacja i reklama.
4. Alkohol w kosztach podatkowych. 
5. Upominki dla kontrahentów. 
6. Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7. Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8. Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9. Szkolenia dla kontrahentów.
10. Święta branżowe i jubileusze
11. Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne

IX. Podatek u źródła:
1. Mechanizm pay&refund
2. Obowiązki płatnika
3. Oświadczenie płatnika
4. Opinia o stosowaniu preferencji
5. Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia

X. Ulgi podatkowe:
1. Ulga B+R
2. Ulga na robotyzację
3. Ulga na prototyp
4. Ulga na ekspansję
5. Ulga sponsoringowa

XI. Inne:
1. CIT-ST – nowy termin i nowe zasady
 

Prowadzący

Anna Kiersnowska - Drzewiecka

Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej.  Prawnik, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Z podatkami nieprzerwanie związana od 1999r. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż. Codzienna praktyka doradcy podatkowego sprawia, że poruszane na szkoleniach problemy są za równo realne, jak i aktualne.Informacje dodatkowe

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.