Skip to main content

TRENING ASERTYWNOŚCI – jak komunikować się w modelu „ja OK – Ty OK”?

Termin: 18.10.2024 - 18.10.2024
Cena: 760.00 +VAT
Miejsce: Warszawa
Hotel Novotel Warszawa Centrum ****
ul. Marszałkowska 94/98

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz personalnych, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze budowania postawy asertywnej oraz komunikacji asertywnej w relacjach zawodowych.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:
 • pogłębią świadomość w zakresie konsekwencji przyjmowania postawy „ja OK – Ty OK” w relacjach zawodowych (POSTAWA),
 • pogłębią rozumienie pojęcia asertywności oraz poznają użyteczne techniki komunikacji asertywnej (WIEDZA),
 • zastosują proces świadomego wyboru reakcji asertywnej oraz przećwiczą techniki komunikacji asertywnej w konkretnych sytuacjach zawodowych (UMIEJĘTNOŚCI).
1.    Asertywność w relacjach zawodowych
•    Cztery sytuacje zawodowe, w tym dwie wymagające asertywności
•    Czy asertywność ma tylko jedno imię? Rzeczywista definicja postawy i reakcji asertywnej, czyli JA + INNI
•    Cztery postawy w relacjach z innymi oraz komunikacja stanowcza i empatyczna – filary asertywnego podejścia
2.    5 kroków do budowania postawy asertywnej i wyboru reakcji asertywnej – trening na przykładach Uczestników
3.    Kontekst sytuacyjny w wyborze reakcji i modelu komunikatu asertywnego (otoczenie, oczekiwania, cele, wizerunek)
4.    Techniki komunikacji asertywnej – trening na przykładach Uczestników
•    Asertywne komunikowanie siebie: np. feedforward, komunikowanie krytyki / pochwał, wyrażanie oczekiwań, empatyczna asertywna odmowa
•    Asertywne reagowanie na zachowanie innych: np. komunikat odważny FUKOZ, asertywna konfrontacja poglądów, obrona przed atakiem, 4 kroki eskalacji reakcji, reagowanie na krytykę, empatyczne wsparcie

Metody pracy:
Spotkanie realizowane będzie w formie interaktywnej, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach. Uczestnicy będą mieli możliwość przejścia przez cztery etapy: (1) doświadczenie, (2) analizę doświadczenia, (3) poznanie / przypomnienie modelu, który można zastosować oraz (4) przełożenie modelu na praktykę (przećwiczenie lub zaplanowanie działań).
Wykorzystane tu mogą być takie techniki, jak:
•    odgrywanie ról (na forum, w podgrupach lub w parach)
•    analiza przypadku
•    ćwiczenia i dyskusje w podgrupach
•    zadania indywidualne (refleksje, ankiety, testy)
•    grupowe dyskusje moderowane
•    mini – wykłady

PO SZKOLENIU:
Uczestnicy otrzymają Mini-kurs wspierający wdrożenie wzmacnianych kompetencji. Mini-kurs jest materiałem PDF, który obejmuje kilka zadań związanych z tematyka szkolenia, które:
1.    pomagają przygotować się do zastosowania konkretnych procesów i narzędzi w sytuacjach realnych,
2.    zawierają pytania wspomagające refleksję nad skutecznością zastosowanych procesów i narzędzi oraz wyciągnięcie wniosków doskonalących.
 

Magdalena Robak

Prawie 20 lat doświadczenia, ok. 17 700 godzin warsztatów, szkoleń i zajęć dla biznesu, administracji i szkół wyższych z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich, w tym ok. 5 800 godzin zrealizowanych warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych wspomagających efektywność w miejscu pracy dla menedżerów i pracowników, ok. 7 050 godzin zrealizowanych warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji związanych z budowaniem jakości obsługi Klientów, sprzedażą doradczą i negocjacjami (zewnętrznymi i wewnętrznymi), ok 4 600 godzin warsztatów z zakresu współpracy i efektywności osobistej, oraz ok. 250 godzin warsztatów Clean.
Zrealizowała – jako członek zespołu lub lider projektu – ponad 60 projektów doradczo – rozwojowych.

Od 1997 roku prowadzi projekty doskonalące kompetencje pracowników i ich szefów. Od 2007 roku doradza MMŚP w obszarze doskonalenia polityki personalnej, jakości zarządzania i jakości obsługi Klientów. Od 2011 członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), od 2013 członek International Project Management Association (IPMA, asesor PPEA 2015). Współtwórca oraz certyfikowany użytkownik BlitzGrow - Innowacyjnej metody wdrażania flexicurity w organizacjach. Specjalizacja w ramach szkoleń to: doskonalenie kompetencji menedżerskich i przywódczych (skuteczne realizowanie procesu kierowania w trójkącie Ludzie - Procesy - Wyniki), w tym szkolenia i zajęcia z zakresu podejścia projektowego, rozwój kompetencji pracowników i menedżerów wspomagających efektywność w miejscu pracy (skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, organizacja pracy, współpraca w zespole itp.), wzmacnianie kompetencji związanych ze budowaniem jakości obsługi Klientów, sprzedażą doradczą i negocjacjami.Cena: 

760 zł + 23% VAT - za osobę

720 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
 • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://all.accor.com/hotel/3383/index.pl.shtml


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18.10.2024 - 18.10.2024 Warszawa 4762724 760.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

TRENING ASERTYWNOŚCI – jak komunikować się w modelu „ja OK – Ty OK”?

Termin: 18.10.2024 - 18.10.2024
Cena: 760.00 +VAT
Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz personalnych, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze budowania postawy asertywnej oraz komunikacji asertywnej w relacjach zawodowych.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:
 • pogłębią świadomość w zakresie konsekwencji przyjmowania postawy „ja OK – Ty OK” w relacjach zawodowych (POSTAWA),
 • pogłębią rozumienie pojęcia asertywności oraz poznają użyteczne techniki komunikacji asertywnej (WIEDZA),
 • zastosują proces świadomego wyboru reakcji asertywnej oraz przećwiczą techniki komunikacji asertywnej w konkretnych sytuacjach zawodowych (UMIEJĘTNOŚCI).


Program

1.    Asertywność w relacjach zawodowych
•    Cztery sytuacje zawodowe, w tym dwie wymagające asertywności
•    Czy asertywność ma tylko jedno imię? Rzeczywista definicja postawy i reakcji asertywnej, czyli JA + INNI
•    Cztery postawy w relacjach z innymi oraz komunikacja stanowcza i empatyczna – filary asertywnego podejścia
2.    5 kroków do budowania postawy asertywnej i wyboru reakcji asertywnej – trening na przykładach Uczestników
3.    Kontekst sytuacyjny w wyborze reakcji i modelu komunikatu asertywnego (otoczenie, oczekiwania, cele, wizerunek)
4.    Techniki komunikacji asertywnej – trening na przykładach Uczestników
•    Asertywne komunikowanie siebie: np. feedforward, komunikowanie krytyki / pochwał, wyrażanie oczekiwań, empatyczna asertywna odmowa
•    Asertywne reagowanie na zachowanie innych: np. komunikat odważny FUKOZ, asertywna konfrontacja poglądów, obrona przed atakiem, 4 kroki eskalacji reakcji, reagowanie na krytykę, empatyczne wsparcie

Metody pracy:
Spotkanie realizowane będzie w formie interaktywnej, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach. Uczestnicy będą mieli możliwość przejścia przez cztery etapy: (1) doświadczenie, (2) analizę doświadczenia, (3) poznanie / przypomnienie modelu, który można zastosować oraz (4) przełożenie modelu na praktykę (przećwiczenie lub zaplanowanie działań).
Wykorzystane tu mogą być takie techniki, jak:
•    odgrywanie ról (na forum, w podgrupach lub w parach)
•    analiza przypadku
•    ćwiczenia i dyskusje w podgrupach
•    zadania indywidualne (refleksje, ankiety, testy)
•    grupowe dyskusje moderowane
•    mini – wykłady

PO SZKOLENIU:
Uczestnicy otrzymają Mini-kurs wspierający wdrożenie wzmacnianych kompetencji. Mini-kurs jest materiałem PDF, który obejmuje kilka zadań związanych z tematyka szkolenia, które:
1.    pomagają przygotować się do zastosowania konkretnych procesów i narzędzi w sytuacjach realnych,
2.    zawierają pytania wspomagające refleksję nad skutecznością zastosowanych procesów i narzędzi oraz wyciągnięcie wniosków doskonalących.
 

Prowadzący

Magdalena Robak

Prawie 20 lat doświadczenia, ok. 17 700 godzin warsztatów, szkoleń i zajęć dla biznesu, administracji i szkół wyższych z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich, w tym ok. 5 800 godzin zrealizowanych warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych wspomagających efektywność w miejscu pracy dla menedżerów i pracowników, ok. 7 050 godzin zrealizowanych warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji związanych z budowaniem jakości obsługi Klientów, sprzedażą doradczą i negocjacjami (zewnętrznymi i wewnętrznymi), ok 4 600 godzin warsztatów z zakresu współpracy i efektywności osobistej, oraz ok. 250 godzin warsztatów Clean.
Zrealizowała – jako członek zespołu lub lider projektu – ponad 60 projektów doradczo – rozwojowych.

Od 1997 roku prowadzi projekty doskonalące kompetencje pracowników i ich szefów. Od 2007 roku doradza MMŚP w obszarze doskonalenia polityki personalnej, jakości zarządzania i jakości obsługi Klientów. Od 2011 członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), od 2013 członek International Project Management Association (IPMA, asesor PPEA 2015). Współtwórca oraz certyfikowany użytkownik BlitzGrow - Innowacyjnej metody wdrażania flexicurity w organizacjach. Specjalizacja w ramach szkoleń to: doskonalenie kompetencji menedżerskich i przywódczych (skuteczne realizowanie procesu kierowania w trójkącie Ludzie - Procesy - Wyniki), w tym szkolenia i zajęcia z zakresu podejścia projektowego, rozwój kompetencji pracowników i menedżerów wspomagających efektywność w miejscu pracy (skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, organizacja pracy, współpraca w zespole itp.), wzmacnianie kompetencji związanych ze budowaniem jakości obsługi Klientów, sprzedażą doradczą i negocjacjami.Informacje dodatkowe


Cena: 

760 zł + 23% VAT - za osobę

720 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
 • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://all.accor.com/hotel/3383/index.pl.shtml


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.