Skip to main content

Podatek VAT w jednostkach budżetowych - wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT

Termin: 15.07.2024 - 15.07.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat rozliczania VAT w sektorze finansów publicznych
 
 
1.Zakres opodatkowania - czyli jakie transakcje i kiedy są opodatkowane podatkiem VAT:
 
-kto jest podatnikiem podatku VAT ? (czy prowadząc działalność ZAWSZE działam jako podatnik VAT?);
-jakie zdarzenia są opodatkowane podatkiem VAT;
-transakcje neutralne dla VAT: co w sytuacji, kiedy od takiej transakcji zostanie naliczony podatek VAT - w szczególności - czy mogę go bezpiecznie odliczyć? (na przykładzie kar umownych, odszkodowań, umów powierzenia, składek członkowskich itd.).
 
2.Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług: czy i kiedy będzie opodatkowane?
 
-przekazanie a zużycie
-sponsoring
-czy w podatku VAT występuje częściowa odpłatność ?
-prezenty małej wartości i próbki 
 
3.Obowiązek podatkowy: 
 
-zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?
-dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?
-co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy? 
 
4.Refaktura:
 
-kiedy mogę ją wystawić i na czym to polega;
-obowiązek podatkowy a refaktura;
-stawka podatku VAT a refaktura;
-jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
-jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe; 
 
5.Podstawa opodatkowania i jej korekta
 
-jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;
-podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;
-jak  rozliczyć korektę in plus?
-kiedy ująć faktury korygujące in minus?
-kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących
 
6.Obowiązkowy split payment:
 
     -wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - załącznik nr 15;
    -limit transakcji;
    -obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę;
    -sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy split payment; czy można ich uniknąć?
   -jakie zobowiązania można regulować ze środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany przewidziane w pakiecie SLIM VAT III.
 
 
7.Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).
 
-co to są transakcje kompleksowe;
-podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;
-jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;
-według jakiej stawki je opodatkować;
-co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;
-odliczenie podatku od transakcji kompleksowych
 
 
9.Podatek naliczony:
 
-warunki prawidłowego odliczenia podatku VAT;
-termin odliczenia podatku;
-przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
-czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić? - UWAGA NA RÓŻNICĘ: OBRÓT KRAJOWY A TRANSAKCJE ZAGRANICZNE;
-błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?
-mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji;
-z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku;
-samochody i podatek naliczony
-struktura i prestruktura – jakie zmiany wprowadził SLIM VAT III
 
 
10.Eksport i import usług
 
-kupuję usługę od zagranicznego podmiotu - kiedy mam obowiązek rozliczyć z tego tytułu import usług?
-miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
-kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu oraz eksportu usług;
-jak prawidłowo dokumentować oraz gdzie raportować eksport i import usług ?
 
11.Sankcje w podatku  VAT – co zmienił SLIM VAT III
 
-zmodyfikowana wysokość sankcji;
-miarkowanie sankcji – jakie czynniki wpłynął na wysokość sankcji ?
-kiedy sankcja 100 % ?
 
 
12.Wybrane zagadnienia z zakresu fakturowania:
 
-faktura zaliczkowa i rozliczeniowa:
 
      -co ma dokumentować faktura zaliczkowa;
     -kiedy jej nie wystawiać;
      -czy można wystawiać faktury zaliczkowe na 100%. Czy w takiej sytuacji mogę wystawić fakturę końcową "na zero" ? 
     -terminy wystawiania faktur zaliczkowych;
     -zmiany dotyczące faktur zaliczkowych.
 
-anulowanie faktury a faktura korygująca „do zera”
 
-kiedy anulować a kiedy korygować „do zera”,
-art. 108 i sankcje związane z bezpodstawną korektą „do zera”.
 
-nota korygująca:
 
-jakie błędy mogę "naprawić" notą korygującą;
-      czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?
-kto może wystawić notę korygującą;
-zgoda na wystawienie noty korygującej.
 
 
 


Ewa Sokołowska


Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka  polskich i międzynarodowych firm doradczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). 
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).

 
Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
15.07.2024 - 15.07.2024 Transmisja ONLINE 4741824 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatek VAT w jednostkach budżetowych - wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatku VAT

Termin: 15.07.2024 - 15.07.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat rozliczania VAT w sektorze finansów publicznych

Program

 
 
1.Zakres opodatkowania - czyli jakie transakcje i kiedy są opodatkowane podatkiem VAT:
 
-kto jest podatnikiem podatku VAT ? (czy prowadząc działalność ZAWSZE działam jako podatnik VAT?);
-jakie zdarzenia są opodatkowane podatkiem VAT;
-transakcje neutralne dla VAT: co w sytuacji, kiedy od takiej transakcji zostanie naliczony podatek VAT - w szczególności - czy mogę go bezpiecznie odliczyć? (na przykładzie kar umownych, odszkodowań, umów powierzenia, składek członkowskich itd.).
 
2.Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług: czy i kiedy będzie opodatkowane?
 
-przekazanie a zużycie
-sponsoring
-czy w podatku VAT występuje częściowa odpłatność ?
-prezenty małej wartości i próbki 
 
3.Obowiązek podatkowy: 
 
-zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?
-dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?
-co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy? 
 
4.Refaktura:
 
-kiedy mogę ją wystawić i na czym to polega;
-obowiązek podatkowy a refaktura;
-stawka podatku VAT a refaktura;
-jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
-jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe; 
 
5.Podstawa opodatkowania i jej korekta
 
-jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;
-podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;
-jak  rozliczyć korektę in plus?
-kiedy ująć faktury korygujące in minus?
-kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących
 
6.Obowiązkowy split payment:
 
     -wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - załącznik nr 15;
    -limit transakcji;
    -obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę;
    -sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy split payment; czy można ich uniknąć?
   -jakie zobowiązania można regulować ze środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany przewidziane w pakiecie SLIM VAT III.
 
 
7.Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).
 
-co to są transakcje kompleksowe;
-podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;
-jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;
-według jakiej stawki je opodatkować;
-co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;
-odliczenie podatku od transakcji kompleksowych
 
 
9.Podatek naliczony:
 
-warunki prawidłowego odliczenia podatku VAT;
-termin odliczenia podatku;
-przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
-czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić? - UWAGA NA RÓŻNICĘ: OBRÓT KRAJOWY A TRANSAKCJE ZAGRANICZNE;
-błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?
-mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji;
-z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku;
-samochody i podatek naliczony
-struktura i prestruktura – jakie zmiany wprowadził SLIM VAT III
 
 
10.Eksport i import usług
 
-kupuję usługę od zagranicznego podmiotu - kiedy mam obowiązek rozliczyć z tego tytułu import usług?
-miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
-kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu oraz eksportu usług;
-jak prawidłowo dokumentować oraz gdzie raportować eksport i import usług ?
 
11.Sankcje w podatku  VAT – co zmienił SLIM VAT III
 
-zmodyfikowana wysokość sankcji;
-miarkowanie sankcji – jakie czynniki wpłynął na wysokość sankcji ?
-kiedy sankcja 100 % ?
 
 
12.Wybrane zagadnienia z zakresu fakturowania:
 
-faktura zaliczkowa i rozliczeniowa:
 
      -co ma dokumentować faktura zaliczkowa;
     -kiedy jej nie wystawiać;
      -czy można wystawiać faktury zaliczkowe na 100%. Czy w takiej sytuacji mogę wystawić fakturę końcową "na zero" ? 
     -terminy wystawiania faktur zaliczkowych;
     -zmiany dotyczące faktur zaliczkowych.
 
-anulowanie faktury a faktura korygująca „do zera”
 
-kiedy anulować a kiedy korygować „do zera”,
-art. 108 i sankcje związane z bezpodstawną korektą „do zera”.
 
-nota korygująca:
 
-jakie błędy mogę "naprawić" notą korygującą;
-      czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?
-kto może wystawić notę korygującą;
-zgoda na wystawienie noty korygującej.
 
 
 


Prowadzący

Ewa Sokołowska


Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka  polskich i międzynarodowych firm doradczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). 
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).

 Informacje dodatkoweCena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.