Skip to main content

Naliczanie wynagrodzeń w 2024 r.

Termin: 25.06.2024 - 25.06.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Wrocław
Hotel Scandic ****
ul. Piłsudskiego 50-57

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Program

I.    Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
•    Zasady kształtowania wynagrodzeń w organizacji
•    Systemy wynagrodzeń.
•    Dokumentowanie wynagrodzeń w organizacji
•    Składniki wynagrodzeń
•    Premie regulaminowa a premia uznaniowa wg orzecznictwa
•    Poufność wynagrodzeń a problem dyskryminacji.
•    Nowa unijna dyrektywa na temat przejrzystości wynagrodzeń - na czym będą polegać zmiany?
II. Zmiany 2024
•    Wskaźniki 2024
•    Minimalne wynagrodzenie w 2024.
•    Minimalne wynagrodzenie za pracę a stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych
•    Dodatek za prace w porze nocnej 2024
•    Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2024
•    Kwoty wolne od potrąceń
•    Ograniczenie podstawy emerytalno- rentowej
III. Jak wyliczamy wynagrodzenia - omówienie na przykładach:
•    Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
•    Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
•    Wynagrodzenie za czas urlopu
•    Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
•    Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
•    Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
•    Wynagrodzenie za czas przestoju
•    Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
•    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
•    Wynagrodzenie za pracę w nocy
•    Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
•    Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za prac
IV. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w przypadku umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
•    Składki ZUS za osoby przed 26 rokiem życia
•    Zwolnienia składkowe
•    Limity
V. Opodatkowanie wynagrodzeń - zasady
•    Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian
•    PIT-2 od 2023 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej
•    Kwota wolna a kwota zmniejszająca
•    Koszty uzyskania przychodu
•    Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
•    Zasady rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
•    Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników
•    Zwolnienia podatkowe
VI. Zasady prowadzenia dokumentacji wypłacanego wynagrodzenia - lista płac 2023 / 2024
VII. Przykładowe zadania i listy płac 2024- część warsztatowa
•    Lista płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy
•    Potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za choroby
•    Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
•    Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2024 r.
•    Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.
•    Lista płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2024r.
•    Lista płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%
•    Rozliczenie umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r do 200zł
VIII. Omówienie najczęstszych problemów na podstawie orzecznictwa.
IX. Pytania i odpowiedzi
X. Podsumowanie i zakończenie.

 

Dr Barbara Pawełko-Czajka
Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zatrudniania obcokrajowców oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, doradztwie oraz we wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
 

Cena: 

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
25.06.2024 - 25.06.2024 Wrocław 4759324 720.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Naliczanie wynagrodzeń w 2024 r.

Termin: 25.06.2024 - 25.06.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Wrocław

Program

I.    Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
•    Zasady kształtowania wynagrodzeń w organizacji
•    Systemy wynagrodzeń.
•    Dokumentowanie wynagrodzeń w organizacji
•    Składniki wynagrodzeń
•    Premie regulaminowa a premia uznaniowa wg orzecznictwa
•    Poufność wynagrodzeń a problem dyskryminacji.
•    Nowa unijna dyrektywa na temat przejrzystości wynagrodzeń - na czym będą polegać zmiany?
II. Zmiany 2024
•    Wskaźniki 2024
•    Minimalne wynagrodzenie w 2024.
•    Minimalne wynagrodzenie za pracę a stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych
•    Dodatek za prace w porze nocnej 2024
•    Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2024
•    Kwoty wolne od potrąceń
•    Ograniczenie podstawy emerytalno- rentowej
III. Jak wyliczamy wynagrodzenia - omówienie na przykładach:
•    Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
•    Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
•    Wynagrodzenie za czas urlopu
•    Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
•    Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
•    Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
•    Wynagrodzenie za czas przestoju
•    Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
•    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
•    Wynagrodzenie za pracę w nocy
•    Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
•    Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za prac
IV. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w przypadku umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
•    Składki ZUS za osoby przed 26 rokiem życia
•    Zwolnienia składkowe
•    Limity
V. Opodatkowanie wynagrodzeń - zasady
•    Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian
•    PIT-2 od 2023 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej
•    Kwota wolna a kwota zmniejszająca
•    Koszty uzyskania przychodu
•    Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
•    Zasady rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
•    Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników
•    Zwolnienia podatkowe
VI. Zasady prowadzenia dokumentacji wypłacanego wynagrodzenia - lista płac 2023 / 2024
VII. Przykładowe zadania i listy płac 2024- część warsztatowa
•    Lista płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy
•    Potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za choroby
•    Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
•    Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2024 r.
•    Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.
•    Lista płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2024r.
•    Lista płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%
•    Rozliczenie umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r do 200zł
VIII. Omówienie najczęstszych problemów na podstawie orzecznictwa.
IX. Pytania i odpowiedzi
X. Podsumowanie i zakończenie.

 

Prowadzący

Dr Barbara Pawełko-Czajka
Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zatrudniania obcokrajowców oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, doradztwie oraz we wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
 

Informacje dodatkowe


Cena: 

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.