Skip to main content

BDO krok po kroku - gospodarka odpadami dla początkujących, kompendium wiedzy

Termin: 10.09.2024 - 10.09.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem  szkolenia jest  przekazanie uczestnikom praktycznych informacji i wskazówek  jak poprawnie poruszać się w systemie BDO nie narażając firmy  na kary finansowe, jak zarządzać BDO, jak poprawnie prowadzić w firmie gospodarkę odpadami.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich rozpoczynających przygodę zawodową z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami, dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, urzędów, instytucji. Osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych w gospodarce odpadami i obsłudze BDO. 
 

1.Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarki odpadami
 
      - podstawowe definicje
      - decyzje administracyjne w gospodarce odpadami
      - kim to jest pierwotny wytwórca odpadów, zbierający, przetwarzający odpady
      - hierarchia postępowania z odpadami.
      - transport odpadów
  
2.  BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
 
- wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne, o wykreślenie
- dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami
- rola użytkownika głównego, użytkownika podrzędnego
- dział XII BDO wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
- zwolnienia wytwórców odpadów z wpisu do rejestru
- dokumenty przekazujące odpady osobom fizycznym
- ewidencja pełna (KEO,KPO,KPOK)
- ewidencja uproszczona
- jawność rejestru BDO, na czym polega
- problem z ustalaniem masy odpadów
- obowiązek wpisywania w KE stanu magazynowego odpadów
- sprawozdawczość elektroniczna
-komu legalnie możemy przekazać odpady, a jaki podmiot nie przejmuje obowiązków za prawidłowe zagospodarowanie odpadów
- status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające
- ewidencja odpadów w formie papierowej
-planowane zmiany dotyczące połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT.
 
3.Transport odpadów
      - dział VII BDO
      - podmioty, które mają obowiązek wpisać się do rejestru
      - kiedy możemy transportować odpady bez wpisu do BDO
      - dla kogo ewidencja uproszczona
      - kary administracyjne od 2000 zł -10 000 zł za nie przestrzeganie obowiązków
 
4.Kontrole WIOŚ i innych uprawnionych organów
      - przebieg kontroli wioś     
      - KPO, KPOK, faktura przedmiotem kontroli
     - uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 1000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.
 


Sabina Kościsz
specjalizuję się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH i PK w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Roczne studia podyplomowe na AE w Krakowie, w zakresie systemów zarządzania ISO . Ekspert ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Posiadam długoletnie, doświadczenie jako główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer d/s ochrony środowiska, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Metodologia szkolenia:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników
Cena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
10.09.2024 - 10.09.2024 Transmisja ONLINE 4737824 530.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

BDO krok po kroku - gospodarka odpadami dla początkujących, kompendium wiedzy

Termin: 10.09.2024 - 10.09.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem  szkolenia jest  przekazanie uczestnikom praktycznych informacji i wskazówek  jak poprawnie poruszać się w systemie BDO nie narażając firmy  na kary finansowe, jak zarządzać BDO, jak poprawnie prowadzić w firmie gospodarkę odpadami.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich rozpoczynających przygodę zawodową z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami, dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, urzędów, instytucji. Osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych w gospodarce odpadami i obsłudze BDO. 
 Program

1.Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarki odpadami
 
      - podstawowe definicje
      - decyzje administracyjne w gospodarce odpadami
      - kim to jest pierwotny wytwórca odpadów, zbierający, przetwarzający odpady
      - hierarchia postępowania z odpadami.
      - transport odpadów
  
2.  BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
 
- wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne, o wykreślenie
- dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami
- rola użytkownika głównego, użytkownika podrzędnego
- dział XII BDO wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
- zwolnienia wytwórców odpadów z wpisu do rejestru
- dokumenty przekazujące odpady osobom fizycznym
- ewidencja pełna (KEO,KPO,KPOK)
- ewidencja uproszczona
- jawność rejestru BDO, na czym polega
- problem z ustalaniem masy odpadów
- obowiązek wpisywania w KE stanu magazynowego odpadów
- sprawozdawczość elektroniczna
-komu legalnie możemy przekazać odpady, a jaki podmiot nie przejmuje obowiązków za prawidłowe zagospodarowanie odpadów
- status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające
- ewidencja odpadów w formie papierowej
-planowane zmiany dotyczące połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT.
 
3.Transport odpadów
      - dział VII BDO
      - podmioty, które mają obowiązek wpisać się do rejestru
      - kiedy możemy transportować odpady bez wpisu do BDO
      - dla kogo ewidencja uproszczona
      - kary administracyjne od 2000 zł -10 000 zł za nie przestrzeganie obowiązków
 
4.Kontrole WIOŚ i innych uprawnionych organów
      - przebieg kontroli wioś     
      - KPO, KPOK, faktura przedmiotem kontroli
     - uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 1000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.
 


Prowadzący

Sabina Kościsz
specjalizuję się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH i PK w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Roczne studia podyplomowe na AE w Krakowie, w zakresie systemów zarządzania ISO . Ekspert ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Posiadam długoletnie, doświadczenie jako główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer d/s ochrony środowiska, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Metodologia szkolenia:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników


Informacje dodatkowe
Cena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.