Skip to main content

Magazynowanie odpadów - nowe obowiązki od 01.01.2021

Termin: 28.08.2024 - 28.08.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia


Korzyści szkolenia:
•zdobycie praktycznych umiejętności oraz kompetencji
•minimalizacja możliwości popełnienia błędów podczas obsługi bazy
•uniknięcie ewentualnych kar i sankcji
 
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności, które pozwolą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem. 
 • Nowe wytyczne dot. magazynowania odpadów – kogo dotyczą?
 • Podział obowiązków na dwie grupy przedsiębiorców – omówienie wytycznych dla każdej z grup,
 • Jak praktycznie dostosować się do przepisów?
 • Terminarz wejścia w życie poszczególnych obowiązków,
 • Jak prawidłowo zabezpieczyć odpady przed czynnikami atmosferycznymi?
 • Nowy obowiązek oznakowania odpadów niebezpiecznych
 • Wyjątki i zwolnienia dot. obowiązków magazynowania odpadów
 • Kontrola WIOŚ w firmie dot. gospodarki odpadami – na co zwracać uwagę?
 • Podsumowanie i dyskusja, omówienie przypadków i problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia.


Mateusz Puścian
Magister Inżynier ochrony środowiska, audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. gospodarki emisyjnej i f-gazowej. Pierwsze doświadczenie zbierał w pracy administracyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie przeprowadzał analizy środowiskowe w oprogramowaniu GIS. Autor licznych opracowań dot. pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Prelegent na wielu szkoleniach z zakresu ustawy odpadowej, wodnej, opakowaniowej i f-gazowej. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym i merytorycznym z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 


Cena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.08.2024 - 28.08.2024 Transmisja ONLINE 4723324 530.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Magazynowanie odpadów - nowe obowiązki od 01.01.2021

Termin: 28.08.2024 - 28.08.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia


Korzyści szkolenia:
•zdobycie praktycznych umiejętności oraz kompetencji
•minimalizacja możliwości popełnienia błędów podczas obsługi bazy
•uniknięcie ewentualnych kar i sankcji
 
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności, które pozwolą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem. 


Program

 • Nowe wytyczne dot. magazynowania odpadów – kogo dotyczą?
 • Podział obowiązków na dwie grupy przedsiębiorców – omówienie wytycznych dla każdej z grup,
 • Jak praktycznie dostosować się do przepisów?
 • Terminarz wejścia w życie poszczególnych obowiązków,
 • Jak prawidłowo zabezpieczyć odpady przed czynnikami atmosferycznymi?
 • Nowy obowiązek oznakowania odpadów niebezpiecznych
 • Wyjątki i zwolnienia dot. obowiązków magazynowania odpadów
 • Kontrola WIOŚ w firmie dot. gospodarki odpadami – na co zwracać uwagę?
 • Podsumowanie i dyskusja, omówienie przypadków i problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia.


Prowadzący

Mateusz Puścian
Magister Inżynier ochrony środowiska, audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. gospodarki emisyjnej i f-gazowej. Pierwsze doświadczenie zbierał w pracy administracyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie przeprowadzał analizy środowiskowe w oprogramowaniu GIS. Autor licznych opracowań dot. pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Prelegent na wielu szkoleniach z zakresu ustawy odpadowej, wodnej, opakowaniowej i f-gazowej. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym i merytorycznym z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Informacje dodatkoweCena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.