Skip to main content

OPAKOWANIA/PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH – DYREKTYWA SUP W ZMIENIONEJ USTAWIE OPAKOWANIOWEJ

Termin: 10.10.2024 - 10.10.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Przedstawienie obowiązków dla przedsiębiorców produkujących, oferujących opakowania z tworzyw sztucznych oraz obowiązków przedsiębiorców oferujących towar w opakowaniach, w tym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
Przedstawienie i omówienie zmiany ustawy opakowaniowej obowiązującej od 23 maja 2023 r. w kontekście. Obowiązków wynikających z BDO

Grupa docelowa
Podmioty produkujące opakowania z tworzyw sztucznych. Podmioty oferujące produkty/posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 
Podmioty wprowadzające towar w opakowaniu. Branża gastronomiczna, spożywcza, handlowa
1.Regulacje prawne:
- dyrektywa SUP (Single – use plastics)
      - definicje
      - obowiązki
      - zakres obowiązywania
 
2.Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – zmiana wprowadzona 24 maja 2023 r.
- definicje ustawowe
- oznaczenia opakowań
- kto ma obowiązek oznaczania opakowań z tworzyw sztucznych
- obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy
- wpis do rejestru BDO
- opłata za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
- oznaczenia produktów jednorazowego użytku
- ewidencja/sprawozdawczość
- kampanie edukacyjne
- opłata kaucyjna
-koszty zagospodarowania odpadów
- jakie produkty nie mogą być wprowadzane
- kary i sankcje administracyjne
 
3.Nowe obowiązki wprowadzających  jak i udostępniających produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego
    - rejestracja/aktualizacja wpisu w BDO
    - jak realizować obowiązek prowadzenia ewidencji nie narażając firmy na   
    sankcje karne 
    - sprawozdawczość, kogo dotyczy
     - kary za nie zrealizowanie obowiązków
 
4.Opłata recyklingowa w aspekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
      - lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych – obowiązki nałożone na 
        firmę    
      - wpis do rejestru BDO
      - opłata recyklingowa, jak ją poprawnie realizować
      - sprawozdawczość w BDO
      - ewidencja – jak często aktualizować
      - etykietowanie artykułów objętych systemem kaucyjnym
     - sankcje karne i kary administracyjne 
     - co to jest kod EAN i kogo dotyczy
     - sankcje karne za brak realizacji obowiązków


Sabina Kościsz
specjalizuję się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH i PK w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Roczne studia podyplomowe na AE w Krakowie, w zakresie systemów zarządzania ISO . Ekspert ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Posiadam długoletnie, doświadczenie jako główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer d/s ochrony środowiska, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Metodologia szkolenia:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestnikówCena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
10.10.2024 - 10.10.2024 Transmisja ONLINE 4705424 530.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

OPAKOWANIA/PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH – DYREKTYWA SUP W ZMIENIONEJ USTAWIE OPAKOWANIOWEJ

Termin: 10.10.2024 - 10.10.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Przedstawienie obowiązków dla przedsiębiorców produkujących, oferujących opakowania z tworzyw sztucznych oraz obowiązków przedsiębiorców oferujących towar w opakowaniach, w tym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
Przedstawienie i omówienie zmiany ustawy opakowaniowej obowiązującej od 23 maja 2023 r. w kontekście. Obowiązków wynikających z BDO

Grupa docelowa
Podmioty produkujące opakowania z tworzyw sztucznych. Podmioty oferujące produkty/posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 
Podmioty wprowadzające towar w opakowaniu. Branża gastronomiczna, spożywcza, handlowa

Program

1.Regulacje prawne:
- dyrektywa SUP (Single – use plastics)
      - definicje
      - obowiązki
      - zakres obowiązywania
 
2.Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – zmiana wprowadzona 24 maja 2023 r.
- definicje ustawowe
- oznaczenia opakowań
- kto ma obowiązek oznaczania opakowań z tworzyw sztucznych
- obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy
- wpis do rejestru BDO
- opłata za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
- oznaczenia produktów jednorazowego użytku
- ewidencja/sprawozdawczość
- kampanie edukacyjne
- opłata kaucyjna
-koszty zagospodarowania odpadów
- jakie produkty nie mogą być wprowadzane
- kary i sankcje administracyjne
 
3.Nowe obowiązki wprowadzających  jak i udostępniających produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego
    - rejestracja/aktualizacja wpisu w BDO
    - jak realizować obowiązek prowadzenia ewidencji nie narażając firmy na   
    sankcje karne 
    - sprawozdawczość, kogo dotyczy
     - kary za nie zrealizowanie obowiązków
 
4.Opłata recyklingowa w aspekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
      - lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych – obowiązki nałożone na 
        firmę    
      - wpis do rejestru BDO
      - opłata recyklingowa, jak ją poprawnie realizować
      - sprawozdawczość w BDO
      - ewidencja – jak często aktualizować
      - etykietowanie artykułów objętych systemem kaucyjnym
     - sankcje karne i kary administracyjne 
     - co to jest kod EAN i kogo dotyczy
     - sankcje karne za brak realizacji obowiązków


Prowadzący

Sabina Kościsz
specjalizuję się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH i PK w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Roczne studia podyplomowe na AE w Krakowie, w zakresie systemów zarządzania ISO . Ekspert ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Posiadam długoletnie, doświadczenie jako główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer d/s ochrony środowiska, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Metodologia szkolenia:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników


Informacje dodatkoweCena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.