Skip to main content

Ślad węglowy

Termin: 13.06.2024 - 13.06.2024
Cena: 850.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Dlaczego warto?
Otrzymujesz praktyczną wiedzę opartą na przykładach
Skondensowana dawka wiedzy - oszczędzasz czas i pieniądze, które poświęciłbyś na poszukiwaniu informacji
Otrzymasz zniżkę w wysokości 30% na narzędzie do obliczania i przygotowania raportu z obliczeń śladu węglowego
Pozyskasz unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje
 
Dla kogo jest to szkolenie?
Specjaliści ochrony środowiska, Pełnomocnicy systemów zarządzania, Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju i CSR/ESG - dzięki szkoleniu dowiesz jak samodzielnie przygotować raport z obliczania śladu weglowego
Kadra zarządzająca - rozpoznasz temat śladu węglowego, potencjalnych działań z tym związanych, poznasz ryzyka oraz szanse biznesowe związane z tym tematem
Osoby chcące zmienić pracę - zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje
 
 
Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na samodzielne obliczenie śladu węglowego i przygotowanie raportu zgodnego z GHG Protocol / ISO14064
Poznasz wytyczne ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – wynikające z dyrektywy CSRD w zakresie ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych
Nauczysz się przygotowywać raport zgodny z GHG Protocol oraz ESRS
Dowiesz się jakie są związane z nim regulacje prawne
Poznasz szanse i zagrożenia dla firmy związane z tematem śladu węglowego
Dowiesz się co jest wymagane w raporcie zgodnym z GHG Protocol
Dowiesz się gdzie szukać źródeł wskaźników emisyjności
Dowiesz się z jakich danych źródłowych należy korzystać
Poznasz różnice pomiędzy zakresami i ich kategoriami, co jest bardzo istotne przy raportowaniu śladu węglowego
Zapoznasz się z działaniami redukcji śladu węglowego
Dowiesz się co jest, a co nie jest działaniem offsetowym
Zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje
 
Opis szkolenia
Szkolenie składa się z kilku modułów kompleksowo omawiających najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania śladu węglowego w Zakres 1 -3 oraz z części warsztatowej, w której na praktycznym przykładzie przygotowane zostaną obliczenia z Zakresu 1 i 2 dla firmy.
 
Dla uczestników w trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie również narzędzie do obliczania śladu węglowego i przygotowywania raportu. Narzędzie proste w obsłudze, przygotowane w Excelu, które pozwoli na przygotowanie raportu zgodnie z wymaganiami GHG Protocol oraz europejskimi standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
 1. Wprowadzenie
  1. Zmiany klimatu – dlaczego nas to dotyczy
  2. Podstawowe definicje, offset i redukcja śladu węglowego, weryfikacja raportów
 2. Metodyka obliczania śladu węglowego wg GHG Protocol, corporate accounting, omówienie metodyki, przykłady oraz testy dla uczestników
  1. Zakres 1: bezpośrednie emisje
   1. Spalanie stacjonarne
   2. Spalanie mobilne
   3. Emisje procesowe
   4. Emisje ulotne
   5. Emisje rolnicze
  2. Zakres 2: pośrednie emisje
   1. Energia elektryczna (market i location based method)
   2. Energia cieplna, chłód sieciowy, para wodna
  3. Zakres 3: Łańcuch wartości firmy (15 kategorii) – ogólne omówienie poszczególnych kategorii
   1. Emisje upstream
    1. Zakupione produkty, usługi
    2. Dobra kapitałowe
    3. Działania związane z energią
    4. Transport i dystrybucja
    5. Odpady
    6. Podróże służbowe
    7. Dojazdy pracowników
    8. Leasing
   2. Emisje downstram
    1. Transport i dystrybucja
    2. Przetwarzanie sprzedanych produktów
    3. Użytkowanie produktów sprzedanych
    4. Postępowanie z produktami po cyklu ich życia
    5. Leasing
    6. Franczyza
    7. Inwestycje kapitałowe
 3. Raport z obliczeń
 4. Źródła danych, wskaźniki emisyjności, przydatne linki
 5. Prezentacja narzędzia obliczeniowego ułatwiającego i przyśpieszającego przygotowanie raportu.


Radosław Andrulewicz
- założyciel EXERGY
 
Ekspert programu Climate Leadership przygotowanego przez UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie UN Environment Programme. Ekspert Ekspert NFOŚiGW w programie "Nowa Energia".
Energetyk z pasją. Specjalizuje się w zadaniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz redukcją emisji GHG. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Od wielu lat związany z przemysłem, głównie energetycznym. Doświadczenie zdobywał w firmach wykonawczych w roli inżyniera projektów i remontowych jako kierownik robót. Wieloletni pracownik PGE GiEK o. Elektrownia Opole na stanowisku inspektora nadzoru ds. kotłów. Absolwent Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.  

 Cena:  840 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13.06.2024 - 13.06.2024 Transmisja ONLINE 4727024 850.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Ślad węglowy

Termin: 13.06.2024 - 13.06.2024
Cena: 850.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Dlaczego warto?
Otrzymujesz praktyczną wiedzę opartą na przykładach
Skondensowana dawka wiedzy - oszczędzasz czas i pieniądze, które poświęciłbyś na poszukiwaniu informacji
Otrzymasz zniżkę w wysokości 30% na narzędzie do obliczania i przygotowania raportu z obliczeń śladu węglowego
Pozyskasz unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje
 
Dla kogo jest to szkolenie?
Specjaliści ochrony środowiska, Pełnomocnicy systemów zarządzania, Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju i CSR/ESG - dzięki szkoleniu dowiesz jak samodzielnie przygotować raport z obliczania śladu weglowego
Kadra zarządzająca - rozpoznasz temat śladu węglowego, potencjalnych działań z tym związanych, poznasz ryzyka oraz szanse biznesowe związane z tym tematem
Osoby chcące zmienić pracę - zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje
 
 
Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na samodzielne obliczenie śladu węglowego i przygotowanie raportu zgodnego z GHG Protocol / ISO14064
Poznasz wytyczne ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – wynikające z dyrektywy CSRD w zakresie ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych
Nauczysz się przygotowywać raport zgodny z GHG Protocol oraz ESRS
Dowiesz się jakie są związane z nim regulacje prawne
Poznasz szanse i zagrożenia dla firmy związane z tematem śladu węglowego
Dowiesz się co jest wymagane w raporcie zgodnym z GHG Protocol
Dowiesz się gdzie szukać źródeł wskaźników emisyjności
Dowiesz się z jakich danych źródłowych należy korzystać
Poznasz różnice pomiędzy zakresami i ich kategoriami, co jest bardzo istotne przy raportowaniu śladu węglowego
Zapoznasz się z działaniami redukcji śladu węglowego
Dowiesz się co jest, a co nie jest działaniem offsetowym
Zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje
 
Opis szkolenia
Szkolenie składa się z kilku modułów kompleksowo omawiających najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania śladu węglowego w Zakres 1 -3 oraz z części warsztatowej, w której na praktycznym przykładzie przygotowane zostaną obliczenia z Zakresu 1 i 2 dla firmy.
 
Dla uczestników w trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie również narzędzie do obliczania śladu węglowego i przygotowywania raportu. Narzędzie proste w obsłudze, przygotowane w Excelu, które pozwoli na przygotowanie raportu zgodnie z wymaganiami GHG Protocol oraz europejskimi standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Program

 1. Wprowadzenie
  1. Zmiany klimatu – dlaczego nas to dotyczy
  2. Podstawowe definicje, offset i redukcja śladu węglowego, weryfikacja raportów
 2. Metodyka obliczania śladu węglowego wg GHG Protocol, corporate accounting, omówienie metodyki, przykłady oraz testy dla uczestników
  1. Zakres 1: bezpośrednie emisje
   1. Spalanie stacjonarne
   2. Spalanie mobilne
   3. Emisje procesowe
   4. Emisje ulotne
   5. Emisje rolnicze
  2. Zakres 2: pośrednie emisje
   1. Energia elektryczna (market i location based method)
   2. Energia cieplna, chłód sieciowy, para wodna
  3. Zakres 3: Łańcuch wartości firmy (15 kategorii) – ogólne omówienie poszczególnych kategorii
   1. Emisje upstream
    1. Zakupione produkty, usługi
    2. Dobra kapitałowe
    3. Działania związane z energią
    4. Transport i dystrybucja
    5. Odpady
    6. Podróże służbowe
    7. Dojazdy pracowników
    8. Leasing
   2. Emisje downstram
    1. Transport i dystrybucja
    2. Przetwarzanie sprzedanych produktów
    3. Użytkowanie produktów sprzedanych
    4. Postępowanie z produktami po cyklu ich życia
    5. Leasing
    6. Franczyza
    7. Inwestycje kapitałowe
 3. Raport z obliczeń
 4. Źródła danych, wskaźniki emisyjności, przydatne linki
 5. Prezentacja narzędzia obliczeniowego ułatwiającego i przyśpieszającego przygotowanie raportu.


Prowadzący

Radosław Andrulewicz
- założyciel EXERGY
 
Ekspert programu Climate Leadership przygotowanego przez UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie UN Environment Programme. Ekspert Ekspert NFOŚiGW w programie "Nowa Energia".
Energetyk z pasją. Specjalizuje się w zadaniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz redukcją emisji GHG. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Od wielu lat związany z przemysłem, głównie energetycznym. Doświadczenie zdobywał w firmach wykonawczych w roli inżyniera projektów i remontowych jako kierownik robót. Wieloletni pracownik PGE GiEK o. Elektrownia Opole na stanowisku inspektora nadzoru ds. kotłów. Absolwent Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.  

 

Informacje dodatkowe
Cena:  840 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.