Skip to main content

Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej spisu z natury w jednostkach.

Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać spis z natury w jednostkach, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jego przeprowadzania i rozliczania.
1. Podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury w jednostkach.
 
2. Istota inwentaryzacji w postaci spisu z natury oraz jej podstawowe cele.
 
3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.
 
4. Etapy spisu z natury
a)Etap przygotowawczy
b)Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
c)Etap opracowania wyników i wniosków
d)Wykorzystanie wyników inwentaryzacji
 
5. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem spisu z natury:
a)Instrukcja inwentaryzacyjna
b)Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji + harmonogram inwentaryzacji
c)Arkusze spisowe
d)Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
e)Sprawozdanie zespołu spisowego
 
6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu z natury:
a)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
b)Kierownik jednostki
c)Główny księgowy i pracownicy księgowości
d)Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie
e)Zadania członków zespołów spisowych
 
7. Metody przeprowadzania spisu z natury:
a)metoda tradycyjna
b)metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń
 
8. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
a)Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
b)Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
c)Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
d)Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
e)Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych


Katarzyna Poterucha

Mgr Katarzyna Poterucha – ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma 
dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie 
„Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu 
zawodowego na Główną Księgową).  
Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarówno dla jednostek 
z sektora finansów publicznych, jak i pozostałych jednostek. 
Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji, jak m.in.: 
ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy w Suwałkach, Centrum Dialogu 
Społecznego w Warszawie, szkoły muzyczne i plastyczne, szpitale oraz jednostki wojskowe. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki. 
Pracowała w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie 
wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego 
z obszaru finansowo-księgowego. 
Jest również autorką książek – poradników: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”, 
„Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”, „Zamknięcie roku 2020, otwarcie 
roku 2021” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”. 
Cena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.06.2024 - 28.06.2024 Transmisja ONLINE 4716324 520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej spisu z natury w jednostkach.

Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać spis z natury w jednostkach, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jego przeprowadzania i rozliczania.


Program

1. Podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury w jednostkach.
 
2. Istota inwentaryzacji w postaci spisu z natury oraz jej podstawowe cele.
 
3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.
 
4. Etapy spisu z natury
a)Etap przygotowawczy
b)Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
c)Etap opracowania wyników i wniosków
d)Wykorzystanie wyników inwentaryzacji
 
5. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem spisu z natury:
a)Instrukcja inwentaryzacyjna
b)Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji + harmonogram inwentaryzacji
c)Arkusze spisowe
d)Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
e)Sprawozdanie zespołu spisowego
 
6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu z natury:
a)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
b)Kierownik jednostki
c)Główny księgowy i pracownicy księgowości
d)Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie
e)Zadania członków zespołów spisowych
 
7. Metody przeprowadzania spisu z natury:
a)metoda tradycyjna
b)metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń
 
8. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
a)Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
b)Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
c)Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
d)Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
e)Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych


Prowadzący

Katarzyna Poterucha

Mgr Katarzyna Poterucha – ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma 
dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie 
„Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu 
zawodowego na Główną Księgową).  
Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarówno dla jednostek 
z sektora finansów publicznych, jak i pozostałych jednostek. 
Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji, jak m.in.: 
ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy w Suwałkach, Centrum Dialogu 
Społecznego w Warszawie, szkoły muzyczne i plastyczne, szpitale oraz jednostki wojskowe. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki. 
Pracowała w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie 
wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego 
z obszaru finansowo-księgowego. 
Jest również autorką książek – poradników: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”, 
„Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”, „Zamknięcie roku 2020, otwarcie 
roku 2021” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”. Informacje dodatkoweCena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.