Skip to main content

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Termin: 11.07.2024 - 11.07.2024
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o finalne brzmienie ustawy nowelizującej po jej uchwaleniu przez parlament.

Szkolenie podzielone jest na dwie części.

Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Ta część jest wzbogacona o praktyczne wskazówki płynące z wyjaśnień i webinariów Ministerstwa Finansów oraz o przedstawienie na żywo sposobu nadawania uprawnień i generowanie tokenów uwierzytelniających przez Aplikację Klienta udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych. 

Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.
Część I. Obieg e-Faktur:

1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
3. Kto jest objęty obowiązkiem odbierania faktur przez KSeF?
4. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
5. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
6. Ostateczne daty wejścia w życie KSeF. Vatowcy i nievatowcy. Sprzedaż i zakupy.
7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF. 
9. Wizualizacja e-Faktury.
10. Kod QR na fakturze. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
15. Token autoryzacyjny.
16. KSeF w biurach rachunkowych.
17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
18. Samofakturowania a KSeF.
19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
21. Data otrzymania e-Faktury.
22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych. 
25. Zmiany w przelewach MPP. 
26. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury?
1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących. 
a) Sposoby korygowania wierszy.
b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
c) Korekta błędnych danych nabywcy.
d) Zbiorcze faktury korygujące.
10. Faktury zaliczkowe.
a) Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r. 
b) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
c) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
d) Faktura rozliczeniowa. 
e) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.590 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
11.07.2024 - 11.07.2024 Transmisja ONLINE 4750124 590.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Termin: 11.07.2024 - 11.07.2024
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o finalne brzmienie ustawy nowelizującej po jej uchwaleniu przez parlament.

Szkolenie podzielone jest na dwie części.

Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Ta część jest wzbogacona o praktyczne wskazówki płynące z wyjaśnień i webinariów Ministerstwa Finansów oraz o przedstawienie na żywo sposobu nadawania uprawnień i generowanie tokenów uwierzytelniających przez Aplikację Klienta udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych. 

Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.


Program

Część I. Obieg e-Faktur:

1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
3. Kto jest objęty obowiązkiem odbierania faktur przez KSeF?
4. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
5. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
6. Ostateczne daty wejścia w życie KSeF. Vatowcy i nievatowcy. Sprzedaż i zakupy.
7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF. 
9. Wizualizacja e-Faktury.
10. Kod QR na fakturze. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
15. Token autoryzacyjny.
16. KSeF w biurach rachunkowych.
17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
18. Samofakturowania a KSeF.
19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
21. Data otrzymania e-Faktury.
22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych. 
25. Zmiany w przelewach MPP. 
26. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury?
1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących. 
a) Sposoby korygowania wierszy.
b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
c) Korekta błędnych danych nabywcy.
d) Zbiorcze faktury korygujące.
10. Faktury zaliczkowe.
a) Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r. 
b) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
c) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
d) Faktura rozliczeniowa. 
e) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.Prowadzący

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.Informacje dodatkowe


590 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.