Skip to main content

Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Termin: 26.09.2024 - 27.09.2024
Cena: 1080.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy najważniejsze i kluczowe zmiany podatkowe 2024.  Podczas szkolenia skupimy się na szansach i zagrożeniach, które w kontekście podatków VAT i CIT przyniosą ze sobą zmiany prawne w 2024 roku. Trenerzy poruszą między innymi zagadnienia zwolnień i ulg podatkowych, minimalnego CIT, nowego podatku od przerzuconych dochodów.
Rok 2024 zaskoczył odroczeniem terminu wejścia Krajowego Systemu e-faktur, nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać przygotowań do wdrożenia KSeF w firmach. Ponadto są nowe wątpliwości donośnie zastosowania VAT przy tzw. opłacie plastikowej, wszedł nowy obowiązek ewidencjonowania odbiorców płatności transgranicznych. Wdrażane są ponadto zmiany wprowadzone przepisami wcześniej – takie jak zmiany w WIS, grupy VAT i JPK. 
26.09.2024 - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne:
1. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
d) Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?
6. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

27.09.2024 - Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 rok:
I. Zapobiegnie optymalizacji podatkowej: 
1. Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 roku
3. Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,

II. Koszty uzyskania przychodów:
1. Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2. Koszty poniesione na przełomie roku
3. Koszty przekraczające rok podatkowy
4. Dzień poniesienia
5. Poniesienie a potrącenie.
6. Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia

III. Samochody w działalności gospodarczej:
1. Amortyzacja
2. Ubezpieczenie
3. Leasing. Najem.  Dzierżawa
4. Koszty używania samochodu
5. Rozliczanie kosztów napraw.
6. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.

IV. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1. Istota i zakres
2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
4. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5. Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?

V. Tzw. „ulga na złe długi”:
1. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2. Przesłanki stosowania nowych przepisów
3. Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4. Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi

VI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a) Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b) Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c) Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d) Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe

VII. Odsetki hipotetyczne.

VIII. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki:

1. Spotkanie wigilijne. 
2. Wyjazd integracyjny a B2B
3. Reprezentacja i reklama.
4. Alkohol w kosztach podatkowych. 
5. Upominki dla kontrahentów. 
6. Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7. Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8. Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9. Szkolenia dla kontrahentów.
10. Święta branżowe i jubileusze
11. Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne

IX. Podatek u źródła:
1. Mechanizm pay&refund
2. Obowiązki płatnika
3. Oświadczenie płatnika
4. Opinia o stosowaniu preferencji
5. Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia

X. Ulgi podatkowe:
1. Ulga B+R
2. Ulga na robotyzację
3. Ulga na prototyp
4. Ulga na ekspansję
5. Ulga sponsoringowa

XI. Inne:
1. CIT-ST – nowy termin i nowe zasady
 

Mirella Chomont - Wolak

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Trener z  ponad 1000 h przeprowadzonych szkoleń, specjalizujący się w tematach podatkowych i prawnych.


Cena*: 

   1 080 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 2 dniach.
  
    590 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu.
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?: 

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3–5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26.09.2024 - 27.09.2024 Transmisja ONLINE 4738724 1080.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Termin: 26.09.2024 - 27.09.2024
Cena: 1080.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy najważniejsze i kluczowe zmiany podatkowe 2024.  Podczas szkolenia skupimy się na szansach i zagrożeniach, które w kontekście podatków VAT i CIT przyniosą ze sobą zmiany prawne w 2024 roku. Trenerzy poruszą między innymi zagadnienia zwolnień i ulg podatkowych, minimalnego CIT, nowego podatku od przerzuconych dochodów.
Rok 2024 zaskoczył odroczeniem terminu wejścia Krajowego Systemu e-faktur, nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać przygotowań do wdrożenia KSeF w firmach. Ponadto są nowe wątpliwości donośnie zastosowania VAT przy tzw. opłacie plastikowej, wszedł nowy obowiązek ewidencjonowania odbiorców płatności transgranicznych. Wdrażane są ponadto zmiany wprowadzone przepisami wcześniej – takie jak zmiany w WIS, grupy VAT i JPK. 

Program

26.09.2024 - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne:
1. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
d) Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?
6. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

27.09.2024 - Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 rok:
I. Zapobiegnie optymalizacji podatkowej: 
1. Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 roku
3. Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,

II. Koszty uzyskania przychodów:
1. Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2. Koszty poniesione na przełomie roku
3. Koszty przekraczające rok podatkowy
4. Dzień poniesienia
5. Poniesienie a potrącenie.
6. Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia

III. Samochody w działalności gospodarczej:
1. Amortyzacja
2. Ubezpieczenie
3. Leasing. Najem.  Dzierżawa
4. Koszty używania samochodu
5. Rozliczanie kosztów napraw.
6. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.

IV. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1. Istota i zakres
2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
4. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5. Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?

V. Tzw. „ulga na złe długi”:
1. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2. Przesłanki stosowania nowych przepisów
3. Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4. Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi

VI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a) Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b) Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c) Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d) Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe

VII. Odsetki hipotetyczne.

VIII. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki:

1. Spotkanie wigilijne. 
2. Wyjazd integracyjny a B2B
3. Reprezentacja i reklama.
4. Alkohol w kosztach podatkowych. 
5. Upominki dla kontrahentów. 
6. Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7. Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8. Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9. Szkolenia dla kontrahentów.
10. Święta branżowe i jubileusze
11. Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne

IX. Podatek u źródła:
1. Mechanizm pay&refund
2. Obowiązki płatnika
3. Oświadczenie płatnika
4. Opinia o stosowaniu preferencji
5. Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia

X. Ulgi podatkowe:
1. Ulga B+R
2. Ulga na robotyzację
3. Ulga na prototyp
4. Ulga na ekspansję
5. Ulga sponsoringowa

XI. Inne:
1. CIT-ST – nowy termin i nowe zasady
 

Prowadzący

Mirella Chomont - Wolak

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Trener z  ponad 1000 h przeprowadzonych szkoleń, specjalizujący się w tematach podatkowych i prawnych.Informacje dodatkowe

Cena*: 

   1 080 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 2 dniach.
  
    590 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu.
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?: 

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3–5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.