Skip to main content

Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT

Termin: 23.09.2024 - 07.10.2024
Cena: 2590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

1.Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy.

2.Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe.

3.Podatek dochodowy od osób fizycznych: zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego, działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności.

4.Podatek dochodowy od osób prawnych: podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia.

5.Inne podatki i opłaty: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), pozostałe podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa, opłata skarbowa i inne opłaty, inne niepodatkowe należności budżetowe.

6.Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa: podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich.

7.Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi: podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, zasady postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego.

8.Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych.

9.Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe.

 


Cena: 2 590 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe w wersji online, e-certyfikat uczestnictwa.

Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: MS TEAMS, Zoom lub Clickmeeting.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła .

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu.
 
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00.
 
TERMINY KURSU:  

23.09.2024 r.
24.09.2024 r.
30.09.2024 r.
01.10.2024 r.
07.10.2024 r.

 
MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:
 
• BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.
 
• KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23.09.2024 - 07.10.2024 Transmisja ONLINE 4758024 2590.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT

Termin: 23.09.2024 - 07.10.2024
Cena: 2590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Program

1.Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy.

2.Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe.

3.Podatek dochodowy od osób fizycznych: zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego, działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności.

4.Podatek dochodowy od osób prawnych: podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia.

5.Inne podatki i opłaty: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), pozostałe podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa, opłata skarbowa i inne opłaty, inne niepodatkowe należności budżetowe.

6.Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa: podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich.

7.Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi: podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, zasady postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego.

8.Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych.

9.Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe.

 Informacje dodatkowe
Cena: 2 590 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe w wersji online, e-certyfikat uczestnictwa.

Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: MS TEAMS, Zoom lub Clickmeeting.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła .

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu.
 
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00.
 
TERMINY KURSU:  

23.09.2024 r.
24.09.2024 r.
30.09.2024 r.
01.10.2024 r.
07.10.2024 r.

 
MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:
 
• BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.
 
• KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy