Skip to main content

Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Termin: 29.07.2024 - 31.07.2024
Cena: 3890.00 +VAT
Miejsce: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, które odbędzie się w malowniczym otoczeniu Wzgórz Dylewskich, w Hotelu Dr Irena Eris.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:

 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
 • Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
 • Schemat struktury faktury w KSeF,
 • Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.
Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi KSeF.

30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:
1. Przychody podatkowe:
a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:
a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:
a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:
a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT

31.07.2024 - Dzień II - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów:
1. Rozliczanie sprzedaży:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Gdzie jest granica tego, czy można czy nie można odliczyć VAT?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
6. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.
 

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.


Koszt udziału w szkoleniu: 3 890 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 29.07 do obiadu w dniu 31.07),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 690 zł/netto/),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
 • bezpłatny pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris – Centrum SPA,
 • monitorowany bezpłatny parking.
Informacje o hotelu: Hotel SPA Wzgórza Dylewskie 

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29.07.2024 - 31.07.2024 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś 4746024 3890.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Termin: 29.07.2024 - 31.07.2024
Cena: 3890.00 +VAT
Miejsce: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, które odbędzie się w malowniczym otoczeniu Wzgórz Dylewskich, w Hotelu Dr Irena Eris.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:

 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
 • Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
 • Schemat struktury faktury w KSeF,
 • Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.


Program

Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi KSeF.

30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:
1. Przychody podatkowe:
a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:
a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:
a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:
a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT

31.07.2024 - Dzień II - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów:
1. Rozliczanie sprzedaży:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Gdzie jest granica tego, czy można czy nie można odliczyć VAT?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
6. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.
 

Prowadzący

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu: 3 890 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 29.07 do obiadu w dniu 31.07),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 690 zł/netto/),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
 • bezpłatny pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris – Centrum SPA,
 • monitorowany bezpłatny parking.
Informacje o hotelu: Hotel SPA Wzgórza Dylewskie 

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).