Skip to main content

Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin: 16.09.2024 - 16.09.2024
Cena: 680.00 +VAT
Miejsce: Gdańsk
Hotel Scandic ****
ul. Podwale Grodzkie 9

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najczęściej występujące przyczyny składania korekt takie jak:
 • nadpłata wynagrodzenia dla pracownika,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego (wypadkowego), 
 • korekta w przypadku przekroczenia 30-krotności,
 • korekta w przypadku wydania decyzji, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom
 • korekta w przypadku uznania, umowy zlecenia za umowę o pracę
 • korekta w przypadku uznania umowy o dzieło za umowę zlecenie
 • korekta w przypadku wypłacenia zawyżonego zasiłku
 • korekta w przypadku błędnego rozliczania  składek za zleceniobiorcę – nadpłata niedopłata
 • korekta w przypadku uznania, że umowa zlecenia była wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 
Przedstawione zostaną także możliwości odzyskania zapłaconych składek od byłego pracownika/ zleceniobiorcy oraz przekazane  zostaną wskazówki praktyczne  na co ma zwracać uwagę płatnik w rozliczeniach z ZUS-em oraz w relacjach z ubezpieczonym.
1)    rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
2)    korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
3)    wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
4)    korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
5)    konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
6)    konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
7)    wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów,
8)    decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika  (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania – analiza praktyczna
9)    umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
10)    II rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.
11)    korekta za okres przedawniony – na co zwrócić uwagę
12)    rozliczanie umów zleceń
13)    błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
14)    kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że  zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu ale także ubezpieczeniom społecznym,
15)    jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,
16)    korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
17)    jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS
18)    przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
19)    obowiązki płatnika i ubezpieczonego
20)    konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego
21)    ustalenie kwoty do zwrotu
22)    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia
23)    kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana
24)    jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło
25)    jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u
26)    czy można odzyskać składki od ubezpieczonego
27)    co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego
28)    korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie
29)     Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego – nowe stanowisko MF
30)    zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika
31)    korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy
32)    korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku
33)    konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

 

R.pr. Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.Cena: 

680 zł + 23% VAT - za osobę

640 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
 • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-gdansk


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
16.09.2024 - 16.09.2024 Gdańsk 4758424 680.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin: 16.09.2024 - 16.09.2024
Cena: 680.00 +VAT
Miejsce: Gdańsk

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najczęściej występujące przyczyny składania korekt takie jak:
 • nadpłata wynagrodzenia dla pracownika,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego (wypadkowego), 
 • korekta w przypadku przekroczenia 30-krotności,
 • korekta w przypadku wydania decyzji, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom
 • korekta w przypadku uznania, umowy zlecenia za umowę o pracę
 • korekta w przypadku uznania umowy o dzieło za umowę zlecenie
 • korekta w przypadku wypłacenia zawyżonego zasiłku
 • korekta w przypadku błędnego rozliczania  składek za zleceniobiorcę – nadpłata niedopłata
 • korekta w przypadku uznania, że umowa zlecenia była wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 
Przedstawione zostaną także możliwości odzyskania zapłaconych składek od byłego pracownika/ zleceniobiorcy oraz przekazane  zostaną wskazówki praktyczne  na co ma zwracać uwagę płatnik w rozliczeniach z ZUS-em oraz w relacjach z ubezpieczonym.

Program

1)    rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
2)    korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
3)    wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
4)    korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
5)    konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
6)    konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
7)    wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów,
8)    decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika  (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania – analiza praktyczna
9)    umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
10)    II rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.
11)    korekta za okres przedawniony – na co zwrócić uwagę
12)    rozliczanie umów zleceń
13)    błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
14)    kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że  zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu ale także ubezpieczeniom społecznym,
15)    jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,
16)    korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
17)    jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS
18)    przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
19)    obowiązki płatnika i ubezpieczonego
20)    konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego
21)    ustalenie kwoty do zwrotu
22)    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia
23)    kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana
24)    jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło
25)    jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u
26)    czy można odzyskać składki od ubezpieczonego
27)    co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego
28)    korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie
29)     Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego – nowe stanowisko MF
30)    zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika
31)    korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy
32)    korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku
33)    konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

 

Prowadzący

R.pr. Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.Informacje dodatkowe


Cena: 

680 zł + 23% VAT - za osobę

640 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
 • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-gdansk


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.