Skip to main content

Oceny pracownicze (szkolenie na zamówienie)

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • będą potrafili oceniać skuteczność systemu oceny rocznej
 • będą wiedzieć jak korzystać z narzędzi pomocniczych przy korzystaniu z systemu oceny
 • będą wiedzieć, jakie są fazy rozmowy oceniającej i jak się do nich przygotować oraz je przeprowadzić
 • zapoznają się z najczęstszymi błędami oraz sposobami jak ich unikać
 • będą potrafili przeprowadzić rozmowę z pracownikiem na zasadzie partnerstwa
 • będą potrafili w trakcie rozmowy zmotywować pracownika a także budować autorytet szefa

Przedstawienie programu, ćwiczenie otwierające szkolenie.

 • Dlaczego ocena okresowa jest ważnym elementem zarządzania zespołem? (dyskusja moderowana, mini wykład i prezentacja). 
 • Korzyści dla kierownika, firmy i samego pracownika
 • Ocena kluczowym aktem zarządzania – motywowanie, budowanie autorytetu kierownika, rozwój pracowników.
 • Ocena, jako narzędzie służące do podwyższania skuteczności indywidualnej i zbiorowej

Cele rozmowy okresowej:

 • Rozwojowe
 • Alokacyjne
 • Aktywizujące
 • Szacujące

Jakie elementy niezbędne są do stworzenia skutecznej oceny? Analiza istniejącego arkusza oceny – co naprawdę oceniamy? (ćwiczenia w parach)

 • Uzgodnienie pojęć – jakie zachowania pracownika świadczą o posiadaniu lub nie poszczególnych kompetencji;
 • Tworzymy słowniczki zachowań – nauka interpretacji oraz obserwacji pracownika

Etapy oceny:

 • Przygotowanie rozmowy
 • Ocena według przyjętych kryteriów
 • Sporządzanie bilansu minionego okresu, ocena wyników, aktualne kompetencje pracownika, odegrana rola
 • Wnioski na przyszłość

Studium przypadku na przykładzie symulacji oceny pracownika Zleceniodawcy. Jak sporządzić obiektywną ocenę?

 • Oparcie oceny na faktach (praca w grupach)
 • Poznanie metody pozwalającej na przedstawienie najbardziej znaczących faktów
 • Specyfika oceny 180 – jakie elementy są ważne, co należy wziąć pod uwagę

 Symulacja rozmowy rocznej. Komunikacja szefa w trakcie rozmowy. Analiza najczęściej popełnianych błędów przez oceniającego. Seria scenek wraz z informacja zwrotną.

 • Wyciągnięcie wniosków – analiza danych (ćwiczenia w parach)
 • Techniki rozmowy :(ćwiczenia-prezentacje)
 • Jakie zachowanie przyjąć w każdym etapie rozmowy?
 • Jak zachować się w przypadku konfliktu? Zachowania asertywne.
 • Wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki. Motywowanie i budowanie autorytetu kierownika

Ustalanie celów na rok przyszły - scenki

 • Negocjacje planu postępu, wychodzenie z sytuacji konfliktowych. Analiza scenek
 • Podsumowanie szkolenia:
 • Jak bardzo ważny jest szef w procesie oceny, co od niego zależy?
 • „Zatrudniam się w firmie, odchodzę od szefa” – wpływ kierownika na motywację pracowników.
 • Do czego naprawdę służy ocena? Proces modelowania zachowań i wzbogacanie zasobów firmy
 • Indywidualne refleksje i deklaracje dotyczące planu postępu.

Cena ustalana indywidualnie

Chcesz zapoznać się z ofertą szkolenia zamkniętego?
Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podaj: liczbę osób, preferowany termin, miejsce szkolenia (online czy u siebie w firmie) oraz najważniejsze wytyczne do organizacji szkolenia.