Skip to main content

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (szkolenie na zamówienie)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do przygotowania się do wystąpienia publicznego, budowania intersujących prezentacji oraz przekonywania słuchaczy do swojego stanowiska

Wystąpienia przed audytorium

 • Reguły dopasowania do audytorium
 • Reguły budowania komunikatów
 • Struktura skutecznej wypowiedzi
 • Dobór słów i argumentów


Przygotowanie do wystąpień publicznych

 • Dobór treści – technika trzech kroków: cel + wiedza + doświadczenie;
 • Planowanie przebiegu wystąpienia;
 • Ustalanie priorytetów: zasada MIN-MAX;
 • Przewidywanie trudności;
 • Określanie czasu trwania poszczególnych części wystąpienia – zasady określania czasu, pułapki;
 • Układanie modułów w kolejność;
 • Zapamiętywanie prezentacji – różne techniki.


Budowanie interesujących prezentacji

 • Język perswazji w prezentowaniu – prostota, żargon, wirusy mowy, zmiana języka egocentrycznego na język osobisty, metody aktywnego kierowania uwagą słuchaczy i celowe nadawanie znaczenia
 • Ciekawe metafory i analogie
 • Interesujące sposoby na przedstawianie określonych treści;
 • Dobór obrazowych przykładów dla trudnych fragmentów prezentacji
 • Zasady budowania przekazu wg percepcji półkul mózgowych;
 • Wzbudzanie zainteresowania poprzez odpowiednie techniki podawania informacji – stopniowanie wiedzy, zadawanie pytań, budowanie zaciekawienia


Przekonywanie słuchaczy do swojego stanowiska

 • Stanowisko a interes;
 • Opinie a fakty; 
 • Pytania, czyli motor komunikowania się: rodzaje pytań, zbieranie informacji poprzez pytania, reagowania na pytania;
 • Budowanie i stosowanie argumentów (zasady przedstawiania argumentów, slogan, argument zindywidualizowany, pułapki w argumentacji);
 • Argumenty logiczne: korzyści teraźniejsze, przyszłe;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby;
 • Strategie przedstawiania argumentów i rozwiązań;
 • Etapy w przekonywaniu;
 • Budowanie wspólnej płaszczyzny z audytorium


Kontakt ze słuchaczami

 • Moduł poświęcony sposobom rozpoczynania i kończenia prezentacji, nawiązywania i budowania satysfakcjonującego kontaktu ze słuchaczami.
 • Korzystanie z pomocy (projektor, flipchart);
 • Techniki wpływania na odbiorców: prawo podobieństwa, prawo wyboru, technika “Robienia w Anioła”, wkładani w pozytywne ramy tożsamości, prawo wzajemności zachowań, itp.;
 • Kończenie prezentacji – wskazówki i najczęściej popełnianie błędy. 

W podsumowaniu uczestnicy mają możliwość sformułowania własnych celów rozwojowych w obszarze tematu szkolenia, oceny przebiegu szkolenia i sprawdzenia nabytej wiedzy

Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania
Ankieta Ewaluacyjna 

Podczas szkolenia zastosowane zostaną wybrane metody aktywizujące i angażujące uczestników, będą to min.:

 • Analiza przypadku
 • Dyskusje grupowe i międzygrupowe
 • Mini-wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Projektowanie
 • Kwestionariusze psychologiczne

Cena ustalana indywidualnie

Chcesz zapoznać się z ofertą szkolenia zamkniętego?
Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podaj: liczbę osób, preferowany termin, miejsce szkolenia (online czy u siebie w firmie) oraz najważniejsze wytyczne do organizacji szkolenia.