Rachunkowość budżetowa

Celem szkoleń z rachunkowsci budżetowej jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się szeroko pojętymi finansami publicznymi zarówno na szczeblu samorządowym jak również administracji rządowej. Szkolimy służby finansowe, skarbników, pracowników księgowości, działów podatkowych, oraz pracowników działów egzekucji i działów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Nasi wykładowcy to specjaliści o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo rachunkowość budżetową w tym min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zamówienia publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.22 - 2019.01.22 Gdańsk
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.23 - 2019.01.23 Poznań
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.24 - 2019.01.24 Poznań
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.25 - 2019.01.25 Katowice
Wybrane zagadnienia z egzekucji administracyjnej w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego. 2019.01.25 - 2019.01.25 Warszawa
Akademia sprawozdawczośći budżetowej i finansowej - co trzeba przygotować aby sporządzić nowy załącznik 12 "Informacja dodatkowa" 2019.01.28 - 2019.01.29 Warszawa
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 - 2019.01.29 Katowice
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.01.30 - 2019.01.31 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 - 2019.01.30 Katowice
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.01.31 - 2019.01.31 Rzeszów
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.01 - 2019.02.01 Katowice
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.04 - 2019.02.04 Warszawa
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.04 - 2019.02.04 Wrocław
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.05 - 2019.02.05 Kraków
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.06 - 2019.02.06 Kraków
Strony 1234wszystkich 56

 

Newsletter