Rachunkowość budżetowa

Celem szkoleń z rachunkowsci budżetowej jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się szeroko pojętymi finansami publicznymi zarówno na szczeblu samorządowym jak również administracji rządowej. Szkolimy służby finansowe, skarbników, pracowników księgowości, działów podatkowych, oraz pracowników działów egzekucji i działów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Nasi wykładowcy to specjaliści o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo rachunkowość budżetową w tym min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zamówienia publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.20 - 2018.11.20 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.20 - 2018.11.20 Katowice
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.22 - 2018.11.22 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.22 - 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.22 - 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.23 - 2018.11.23 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.11.23 - 2018.11.23 Rzeszów
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - administracja rządowa 2018.11.26 - 2018.11.26 Warszawa
Rachunki bankowe w podzielonej płatności - rachunek VAT 2018.11.26 - 2018.11.26 Gdańsk
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.26 - 2018.11.26 Poznań
Bilans JSFP. Spis z natury w jednostkach budżetowych - Inwentaryzacja 2018 2018.11.27 - 2018.11.27 Wrocław
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.27 - 2018.11.27 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w inspektoratach weterynarii 2018.11.27 - 2018.11.27 Kraków
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w jednostkach budżetowych 2018.11.28 - 2018.11.30 Zakopane
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.28 - 2018.11.28 Kraków
Strony 123wszystkich 34

 

Newsletter