Rachunkowość budżetowa

Celem szkoleń z rachunkowsci budżetowej jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się szeroko pojętymi finansami publicznymi zarówno na szczeblu samorządowym jak również administracji rządowej. Szkolimy służby finansowe, skarbników, pracowników księgowości, działów podatkowych, oraz pracowników działów egzekucji i działów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Nasi wykładowcy to specjaliści o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo rachunkowość budżetową w tym min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zamówienia publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
40 EURO, 70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI W NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY 2019.11.27 - 2019.11.27 Wrocław
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2019.11.28 - 2019.11.28 Katowice
Kodeks postępowania administracyjnego - procedura postępowania administracyjnego z ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego postępowania 2019.11.29 - 2019.11.29 Poznań
Bilans zamknięcia w JSFP za 2019 rok (sposób i zasady przygotowania urządzeń księgowych do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego) 2019.11.29 - 2019.11.29 Poznań
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.11.29 - 2019.11.29 Warszawa
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE - ZASTOSOWANIE "BIAŁEJ LISTY" VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.02 - 2019.12.02 Rzeszów
40 EURO,70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI Z NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY 2019.12.03 - 2019.12.03 Warszawa
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.03 - 2019.12.03 Kraków
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.04 - 2019.12.04 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.12.04 - 2019.12.04 Katowice
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.05 - 2019.12.05 Wrocław
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.09 - 2019.12.09 Rzeszów
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.10 - 2019.12.10 Kraków
Zmiany w podatku VAT i kasach fiskalnych 2019/2020 w sektorze finansów publicznych 2019.12.10 - 2019.12.10 Warszawa
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.11 - 2019.12.11 Katowice
Strony 12wszystkich 26

 

Newsletter