Kursy zawodowe i studia

Oferowane przez nas kursy zawodowe i studia podyplomowe prowadzone są przez wykładowców dysponujących zarówno doskonałym warsztatem trenerskim jak i bogatym doświadczeniem praktycznym wyniesionym z bezpośredniej pracy w firmach naszych Klientów.

Nasza metoda wspierania Państwa ścieżek edukacji koncentruje się na dostarczeniu różnych rozwiązań i dopasowaniu ich do Państwa indywidualnych potrzeb. W ramach naszej oferty proponujemy kursy przygotowujące do pracy od poziomu stanowiska samodzielnego księgowego poprzez głównego księgowego, kursy przygotowujące do egzaminu państwowego na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłych rewidentów.

Dzięki różnorodności tych propozycji, każdy nasz Klient ma możliwość wyboru optymalnego dla siebie rozwiązania edukacyjnego.

Uczestnicy kursów zawodowych - oprócz uzyskania certyfikatu wewnętrznego BDO - mają możliwość (po zdaniu egzaminów w Ministerstwie Finansów) zdobycia uprawnień na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub doradcę podatkowego.
Analogicznie, zdając egzaminy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uprawnień biegłego rewidenta.

BDO jest organizacją międzynarodową, dlatego zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dla Państwa znajomość finansowego języka angielskiego. Zorganizowaliśmy do tej pory XIX edycji takiego kursu.

Kurs ten został zaprojektowany dla osób, które chciałyby poszerzyć znajomość języka w zakresie słownictwa finansowego, co pozwoli na sprawne rozumienie profesjonalnych tekstów z zakresu rachunkowości i finansów. Jesteśmy gotowi zorganizować dla Państwa kurs językowy dla księgowych i finansistów w dowolnym języku obcym.

W 2007 r. rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego organizując wspólnie studia podyplomowe MSR/MSF. Kolejne edycje Studiów są do dziś z sukcesem kontynuowane. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie MSR/MSSF na podstawie zaliczeń przedmiotów. Dyplom uprawnia do ubiegania się o zezwolenie Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez egzaminów.

Współpracujemy również z Akademią Górniczo – Hutniczą przy organizacji studiów Rachunkowość Zarządcza i Controlling jak również z Wyższą Szkołą Handlu i Prawa w Warszawie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym z Krakowa.

Kursy zawodowe i studia podyplomowe mają formę warsztatów, są interaktywne i opierają się na licznych case study. Forma ta umożliwia zapoznanie się z proponowaną tematyką oraz nauczenie zastosowania teorii w praktyce podczas warsztatów i innych proponowanych aktywnych form nauki.

Zapewniamy wysoki poziom zajęć co znajduje potwierdzenie w opiniach i ankietach uczestników naszych przedsięwzięć.

Z każdym rokiem działalności poszerzamy naszą ofertę o nowe kursy zawodowe i studia podyplomowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą.

Newsletter