Skip to main content

Obrót walutą wirtualną a CIT

Kopanie walut wirtualnych oraz nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem CIT.


Na podstawie art. 7b ust.1 pkt 6 lit.f ustawy o CIT za przychody z zysków kapitałowych uznaje się przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. Zatem jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się w ramach działalności gospodarczej m.in. wymianą kryptowaluty na EURO, dolary lub polskie złote za pośrednictwem kantorów to jej przychód jest przychodem z zysków kapitałowych opodatkowany 19% podatkiem dochodowym.
Podatnicy osiągający przychody z zysków kapitałowych w związku z wymianą waluty wirtualnej mają obowiązek przesłać urzędowi skarbowemu roczne zeznanie podatkowe CIT-8 wraz załącznikiem CIT-WW.


Co innego gdy podmiot świadczy usługi pośrednictwa w wymianie walut wirtualnych oraz usługi w zakresie prowadzenia w formie elektronicznej zbioru danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymian. Osiąganie przychodów z wymienionych usług nie stanowi przychodów ze źródła zyski kapitałowe lecz ze źródła inne przychody.


Omawiana zasada kwalifikacji źródła przychodów wynika z treści art.7b ust.3 ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku podatników prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przychody wymienione w ust. 1 pkt 6 lit. f zalicza się do źródła inne przychody a nie do przychodów z zysków kapitałowych.


Należy również wskazać, że Ministerstwo Finansów z dniem 1 lipca 2021 roku opublikowało projekt nowego rozporządzenia w zakresie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało od 31 października b.r. i ma na celu uregulowanie rynku walut wirtualnych we wszystkich krajach UE. Każde państwo UE zobowiązane zostało do objęcia działalności w zakresie walut wirtualnych obowiązkiem uzyskania zezwolenia albo rejestracji. Rejestracja ma być dokonana elektronicznie na skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów. Obowiązek rejestracyjny będzie dotyczył podmiotów prowadzących usługi wymiany walut wirtualnych na inną walutę wirtualną lub wymiany na środki płatnicze oraz usługi pośrednictwa w wymianie.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?